اگر اینها را در این حد قبل از تلاوت این مطلب بلد بودید و میتوانید ویدیو آنلاین تماشا نمایید برای آموزش مقدماتی کامپیوتر از ویدیو های آموزشی به کار گیری کنید تا تدریس کامپیوتر در خانه داشته باشید اما درصورتیکه این موارد را بلد نیستید بهترین کار مراجعه حضوری به آموزشگاه است تا در مواردی که به جهت جزییات در یادگیری به نقص‌ میخورید از مربی بتوانید امداد بگیرید . به این استدلال میتوانید پس از یک بار شارژ تمام تا چند ساعت سوای نیاز به اتصال لپتاپ به الکتریسیته از آن استعمال کنید و نیازی به پیدا کردن یک پریز برق نخواهید داشت. به جهت اطلاعات بخش اعظم به تاریخچه رایانه نگاه کنید. خانه ممکن هست حاوی داده ها آیتم نیاز یک راهبرد باشد. مسالهای که مرز فی مابین عالی و بد بودن را در یک ورژن از Civilization مشخص میکند، گیمپلی است. ماشینهایی که این نیازمندی را تأمین کرده باشند بهعنوان تورینگ تمام (Turing-complete) خطاب میشوند. در بعضا موردها از آن‌ها بهعنوان رایانههای آنالوگ نام برده میشود. زمانی که رایانههای امروزی را درنظر میگیریم، اکثر اوقات خصوصیت درخور نگرشی میتوانند کلیه ویژگی که در سایر دستگاهها پردازشی که اختراع می‌شوند تقلید کنند (به هر اکنون یقینا مهم شتاب زیر تر). البته اگر صاحب یک کسب و فعالیت تبارک مثل کارگاه اسباب خانگی یا این که شرکت ارائه کننده تورهای گردشگری باشید به لطف حساس سرویس ها کامپیوتر در محل را ادراک میکنید! واحد چک و منطق یا این که ALU دستگاهی هست که عملیات پایه مثل چهار عمل کلیدی حساب (جمع و تفریق و ضرب و تقسیم)، عملیات منطقی (و،یا،نقیض)، عملیات قیاسی (برای مثال مقایسه دو بایت برای شرط برابری) و اوامر انتصابی به جهت مقدار دادن به یک متغیر را انجام میدهد. پیروزی مهم یک کامپیوتر است که کلیه قطعات کامپیوتر به شکل مستقیم و غیرمستقیم به آن اموزشگاه کامپیوتر در حیطه 9 متصل میشوند. چارلز بابیج (Charles Babbage) یکی از از او‌لین ماشینهای آنالیز مکانیکی را که به آن اتومبیل تحلیلی گفته میشد، طراحی نمود، اما بخاطر مشکلات فنی موجود در روزگار حیاتش همچون ماشینی ساخته نشد(در سال ۱۹۹۳ در موزه علم ها لندن مدلی که بر شالوده طرح بابیج عمل میکرد ساخته شد). در اینجا بیشتر به تحلیل وب تارنما آموزشگاه کامپیوتر پرتو.

ایندکسر