یوسف صیادی از بازیگران طناز میدان سینما و تلویزیون در برنامه حضور خواهد داشت تا در گفتگویی صمیمانه پیرامون مسائل زندگی فردی و کاری خویش کلیدی مسعود روشنپژوه و سلیمخان (عروسک حاضر در برنامه) به مذاکره بنشیند. بعضا اهمیت اشاره به همین مسئله گفته اند که او نیز در مسیر امیر تتلو قرار گرفته است. «اشد»از«شد»به معنای«گِره محکم»،اشاره به استحکام جسمی و روحی است.این کلمه و واژه در قرآن؛گاهی به معنای«بلوغ»استعمال شده است،چنانکه در آیه 34 سوره اسراء آمده: «حَتّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ» یعنی به متاع یتیم نزدیک نشوید تا وقتی که به یوسف اسدی سنّ بلوغ برسد. اینجا بود که واژه و کلمه خداى تعالى (که عبارت بود از عزیز کردن یوسف على رغم خواسته برادران و وعده همین که قدر و رده او و برادرش را بالا برده و حسودان ستمگر را ذلیل و خوار بسازد) تحقق یافت و یوسف تصمیم گرفت خویش را به برادران معرفى کند، ناگزیر چنین شروع کرد: هیچ مى دانید آن روز ها که غرق در جهل بودید اهمیت یوسف و برادرش چه کردید؟ عزیز مصر، این داوری و قضاوت را که بسیار حساب شده بود پسندید و درپیراهن یوسف خیره شد؛ «و وقتی که دید پیراهنش از پشت پاره شده رو به همسرش کرد و گفت : این کار از توطئه و فریب شما زنان است که توطئه شما زنان پهناور است» (۴۱۱). درباره ی این که عزیز مصر،همان سلطان مصر میباشد یا این که آنان دو نفر هستند،گفتگو و اختلاف حیث است که ما از آن می گذریم،زیرا نقشی در دعوا ندارد. بحثهای فقاهتی و مذهبی از یک سو و بحثهای تاریخی و هنری از سوی دیگر مرتبا در رسانههای مختلف مطرح می شود و نسبتاً هر هفته انتقاد یا این که اعتراضی به گوشهای از همین سریال مالامال خرج تلویزیون مطرح میشود. زلیخا چه مقتدر باشد چه شکننده این عین آیه قرآن است که زلیخا می گوید من برای تو هستم و در قرآن ابلاغ شده است که زلیخا به دنبال وصال به نفسانیات خودش بوده است، ضمن همین که همین مساله دارای بینش مذهبی ما هم در تضاد است. حیاتی توجه به اهمیت همین سریال در نگاه تاریخی و مذهبی به حضرت یوسف، بخشهایی از گفتگویی را که خبرگزاری فارس اهمیت کارگردان آن، فرجالله سلحشور انجام داده، تعیین کردهایم که میخوانید. و(بعد از انجام نقشه خود)شب زمان زاری کنان نزد پدرشان آمدند. علاوه بر همین بهاره رهنما اهمیت نشان دادن تتوی خود حاشیه دیگری را تولید کرد. در بخش دیگری از برنامه، راستگو روضه خوان زاده از خوانندگان برنا سنتی کشورمان که به نوعی جزو خوانندگان بینالمللی ترانه بشمار میرود، علاوه بر پاسخ به سؤالات مجتبی نظری که فقط صدای ایشان را در برنامه میشنویم، ترانههای زیبایی را بمناسبت عید نوروز نثار مخاطبان و حضار میکند. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه کلیدی Yousefasadi وب وبسایت خود باشید.

ایندکسر