پروفایلی که متقاضی برای خود در سیستم اکسپرس اینتری ایجاد میکند، و متعاقبا، نمرهای که سامانهی جامع رتبهبندی به آن پروفایل میدهد، تا یک سال اعتبار دارد. اکسپرس انتری فدرال را میتوان سریع ترین راه مهاجرت به کانادا دانست. اما سوال اینجاست که آن سامانهی رتبهبندی، بر چه اساسی و بنا بر چه معیارهایی به متقاضیان مهاجرت ورزشکاران به کانادا و سایر کسانی که از طریق اکسپرس اینتری درخواست مهاجرت به این کشور را دارند نمره میدهد؟ از قایقسواریهای طولانی در این کشور نیز نباید گذشت؛ زیرا منظرههای بینظیری را برای مسافران و مهاجران کانادایی ارائه میدهد. پس از واردکردن کد مرجع، سیستم فهرستی از اسناد را برای درخواست ویزای کانادا به شما نشان میدهد. از آنجا که هدف از این روش مهاجرت ورزشکاران به کانادا آن است که متقاضیان در استان مورد نظر، کسب و کاری راه اندازند، پس طبیعتا لازمهی ایجاد یک بیزینس و کسب و کار، آن است که متقاضی، یک برنامهی مدون برای بیزینس خود داشته باشد.

مهاجرت به کانادا سایت این برنامهی مدون، همان چیزی است که به عنوان بیزینس پلن از آن اسم برده میشود. به زبان ساده Ethereum چیزی بیشتر از یک ارز دیجیتال است. تنظیم و ارایهی بیزینس پلن، شرط ضروری اکثر استانها برای مهاجرت ورزشکاران به کانادا از طریق کارآفرینی و سرمایه گذاری است. تمام کسانی که قصد دارند با این روش به کانادا بروند باید حداقل یک سال سابقه کاری بهصورت تمام وقت داشته باشند. در ایام تحصیل ۲۰ ساعت در هفته و در ایام غیر درسی به صورت تمام وقت کار دانشجویی در کانادا مجاز است. همان طور که در ابتدای این بخش از نوشتارمان گفتیم، روش مهاجرت به کانادا با روش سرمایه گذاری و کارآفرینی، مختص و منحصر به ورزشکاران نیست. تنوع بسیار این لوازم، همچنین استفاده بسیار از آنها تعمیرات لوازم خانگی را به یکی از شغلهای مناسب با بازار کار عالی و همیشگی در تمامیکشورها تبدیل کرده است.

مهاجرت به کانادا از طریق سازمان ملل
همانطور که میدانید امروزه گوشیهای هوشمند به دلیل کاربردهای بسیاری که دارند بسیار مورد استفاده قرار گرفته و این موضوع بازار کار تعمیرات آنها را در تمامیکشورها بسیار داغ و پررونق کرده است. یکی از راههایی که مسئولین استانها برای اطمینان از هدف مهاجرت ورزشکاران به کانادا (در روش سرمایهگذاری و کارآفرینی) استفاده میکنند، آن است که از متقاضی میخواهند مبلغی را به عنوان وثیقه، نزد یکی از بانکهای کانادا سپردهگذاری کند تا در صورتی که متقاضی به تعهداتش عمل نکرد و بیزینس مورد ادعا را راهاندازی نکرد، آن سپرده به نفع دولت کانادا مصادره شود. در صورت به همراه داشتن فرزند، به ازای هر کودک مبلغ 150 دلار کانادا باید به دولت کانادا برای ارائه ی درخواست ویزا پرداخت شود.

داشتن پاسپورت کانادا به خودی خود مزایا و امتیازات بسیار زیادی دارد که با داشتن آن میتواند از فرصتهای بسیار بیشتری در سرتاسر دنیا بهرهمند شوید. در صورت تحقق شرایطی که در بالا ذکر شد، متقاضی میتواند نسبت به اخذ ویزا اقدام کند. این روش، که ورزشکاران سرمایهدار میتوانند به راحتی از آن استفاده کرده و اقامت دائم کانادا بگیرند، مختص ورزشکاران نیست و سایر سرمایه گذاران در حوزههای دیگر نیز میتوانند با این روش به کانادا مهاجرت کنند. از آنجایی که اعتبار پاسپورت ایرانی حداکثر ۵ سال است، ویزای مولتیپل کانادا در ایران به ویزای ۵ ساله کانادا نیز شهرت یافته است. منظور از مینیمم سرمایهی مورد نیاز، سرمایهای است که توسط هر استان مشخص شده است و متقاضیان مهاجرت ورزشکاران به کانادا و سایر متقاضیانی که قصد استفاده از روش سرمایه گذاری و کارآفرینی را دارند باید با خود به آن استان ببرند و در آن استان، مهاجرت به کانادا با 100 هزار دلار سرمایه گذاری کنند.

ایندکسر