همینطور رزین اپوکسی انعطاف پذیر و رخ پذیر نیست. هاردنر پلی آمین حلال پذیر وجود ندارد و این دشوار کننده بیرنگ کاربرد رزین های تبادل یونی و رقیق است. به هاردنر پلی آمید می توان حلال بیشتر کرد به عبارتی دیگر همین طاقت فرسا کننده حلال پذیر است. حین پخت رزین اپوکسی اساسی سخت کنندههای مختلف، مواد سمی و گریز وجود ندارد. فراهم سازی رزین اپوکسی روزگار زیادی حتمی دارد، پخت رزین اپوکسی و فعالیت پلیمریزاسیون روزگار زیادی میبرد. آن‌گاه از ریختن مواد ممکن می باشد به یک عمل مازاد ( مثل اتاق خلا، درمان گرما ) اضطراری باشد که حباب های هوا را از در میان ببرید و به اصلاح چسب به خوبی امداد کند. چسب اپوکسی و رزین اپوکسی در مواقعی مانند هوا فضا به فعالیت برده میشود. پرایمر اپوکسی، بتونه اپوکسی، چسب اپوکسی، رزین اپوکسی تزریقی، ملات اپوکسی و ژل اپوکسی خمیری انواع رزین اپوکسی هستند که هرکدام خاصیت و کاربردهای متمایز دارند. چسب اپوکسی موجب زود خشک شدن الیاف تقویتی موجود در کامپوزیت میشود. به جهت مقاوم سازی کامپوزیتها نظیر کامپوزیت شیشهای یا کامپوزیت کربنیگ رزین اپوکسی مثل ماتریس پلیمری عمل میکند. استفاده از رزین اپوکسی و ترکیب کردن اپوکسی و سخت کننده ایراداتی داراست نظیر خشک نشدن رزین اپوکسی و قابل انعطاف شدن رزین اپوکسی یا این که چسبناک شدن این رزین است. همین قالب ها می توانند چند توشه بسته به حالت خویش گزینه استعمال قرار گیرند، ولی آن ها محدودیت های یگانه خویش را دارند که اجازه استفاده از ریخته گری رزین ها برای قطعات پهناور را نمی دهند. همین ماده مهم گروه های اپوکسیدی میباشد و حیاتی نام پلی اپوکسید هم شناخته می شود. بازرگانی شیمیایی تهران اهمیت اهمیت بودن کارشناسان فروش فعال در حوزه ی صنایع رنگ و رزین شما را در تهیه و تنظیم ی محصولاتی اهمیت کیفیت یاری خواهد نمود. رزین اپوکسی در حوزه رنگ و پوشش، زیست شناسی آیتم استفاده قرار میگیرد. رزین اپوکسی رقیق برای کارهایی که نیاز میباشد رزین و رنگ روی عمل بلغزند نظیر افکت پورینگ مناسب تر است. رزین یک ادغام آلی میباشد که به شکل مایع در می آید. رزین های اپوکسی اصولا ً آن هایی میباشند که می توانند ذوب شده و آن‌گاه دوباره سرد شوند.

ایندکسر