خواص ویتامین C در ایجاد کلاژن، که یک پروتئین دارای در ساختمان پوست و استخوان و اکثری از بافتهای بدن است؛ نقش مهمی دارد. آسکوربیک اسید یک ویتامین ضروری و گزینه نیاز به جهت سالم پوست است. رژیم غذایی و ویتامین سی موضعی اثرات مفیدی بر بر روی سلول اسید اسکوربیک در خون های پوست دارد. محصولات آرایشی و بهداشتی و سایر محصولات محافظت های شخصی ممکن میباشد اشکال اسیدی متمایز از اسید اسکوربیک نظیر آسکوربات کلسیم، آسکوربات منیزیم، فسفات آسکوربیل منیزیم، آسکوربات سدیم و اسکوربیل فسفات سدیم را داشته باشند که به عنوان آنتی اکسیدان جهت نماید شدن روند فساد محصول آخرین که ناشی از قرار گرفتن در معرض هوا شکل می دهد و همینطور برای کنترل PH همین محصولات عمل می کند. در تئوری، مصرف آسکوربیک اسید، ممکن می باشد باعث جذب بیش از حد آهن شود. تعداد قابل توجهی از اشخاص ممکن میباشد میزان ویتامین C اندک بدن خود را به ادله مصرف خطا میوه ها و سبزیجات داشته باشند. نتایج حاصله نشان می­دهند که بیشترین کار آنزیم کاتالاز مربوط به گیاهان شاهد بود و کمترین فعالیت آنزیمی مربوط به گیاهان تیمار شده پایین وضعیت تنش خشکی به ترازو یک سوم ظرفیت مزرعه ای بود. پس از آماده سازی عصاره­های پروتئینی حاصل برای سنجش کار سینتیکی آنزیم پراکسیداز از معرفهای تحت استعمال گردید. تنش بی آبی منجر ارتقا میزان فلاونوئیدها و عمل آنزیم پراکسیداز نسبت به گیاهان شاهد شد و تیمار با آسکوربات و سالیسیلیک اسید و مخلوط توأم این دو ماده سبب کاهش میزان فلاونوئیدها و فعالیت پراکسیداز اسید اسکوربیک گرید دارویی گردید.

ایندکسر