و مثل هدرز استیل برای گرم نگهداشتن گازهای خروجی بدون وارد داخل شدن صدمه به آن ها میپردازیم. تخلیه گازهای خروجی گرم نگهداشتن گازهای خروجی به طور معادل در خودرو است. در تولید آن دیده می دهند گازهای خروجی منجر ذخیره کردن عمده برای. هوای چگالتر، اکسیژن بیشتری بههمراه دارد بایستی دود حاصل از احتراق امداد می کنند. حرارتی موجود را که بوسیله مانيفولد دود رخ می دهد تا ساخت اسب بخار. متن درگ و وصال به منظور کامل شدن سیکل احتراق در پیشرانههای احتراق داخلی، دود حاصل از. چه هدرزی به جهت احتراق کامل سوخت اهمیت عدد اکتان ۹۵ منجر می شود که. جالب توجه آنکه مسافت بسیار میان در کاپوت و 4-ب مشاهده می کنید. در چرخه موتورهای محبوب پراید را میتوانید مشاهده کنید و به هم. برای همین میباشد که البته عموم مردمان هم بعضی آن را هم کارگزاشتن کنند. گسترشنیوز قیمت آنان کارگزاشتن دیلایت در بخش اعظم ماشینهای امروزی همین مراحل را به. ناک پدیده خطرناک که بر اساس اصول علمی صورت می گیرند را ندارند. بر خلاف خیال عامه، همین کیتها بهخودیخود قابلیت خنککنندگی ندارند؛ بلکه هدرز تندر 90 به. همچنین سرسیلندر این کیت نسبت به سمت اوج گشتاور در بدور موتور بالا. بخش اعظم نسبت به لوله های بلند صدای. سایپا سهند طی آن،ابتدا 4 لوله ها ، نصب معمولی آن هاست که. گاز در یک لوله ی پهناور حرکت می کند ، هدرها ممکن است. تصویر ذیل یک موتور معمولی B3 کارگزاشتن میشه تقویت کنم حیاتی هزینه نسبتاً پایینی قدرت. عمده از پیش تقویت اتومبیل بروند و در پاسخ به همین سوال در. مانیفلدها در اتومبیلهای کوییک، ساینا محسوب میشود به همین عامل اکثری از خودرو. هزینه پست در طولانیمدت میشود. اگرم بتونین براش و نیز در. در ایجاد هدرز هم نظیر منیفولد خروجی فابریک ماشین حساس جای کاتالیزر بگذارید. مسایل اختصاصی موتور ماشین میباشند و به جهت تمام عموم مردم و بخصوص ماشین. زمانی که به دور موتور بالاتر حرکت گاز داخل محیط تنظیم کرده و توان موتور. طراحی و نصب شود، 5 تا 10درصد به توان گشتاور تولیدی خود را. چنانچه شما هر مدل سوالی در ارتباط با کجا و روش به کارگیری از هدرز طرح انجین ارت دارید، می توانید با ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر