هنگامی که مالک سکهها پیدا می‌شود و رحیم توسط رسانهها به یک پهلوان بدل میگردد، مشخص و معلوم میگردد که مسئولین زندان در کنار کمک به رحیم، برای آنکه وضعیت نامطلوب زندان و خودکشی یکی از زندانیان را از افکار عمومی پاک کنند، قصهی رحیم را رسانهای اصغر فرهادی قهرمان کپی میکنند. هنگامی کارمند زندان برای ضبط کردن فیلمی که منجر نجات “رحیم” می شد به منزل ی ملیح آمد و همت کرد مهم به کار گیری از لکنت لهجه “سیاوش” پسر رحیم از مردمان ترحم و دلسوزی بخرد، “رحیم” مهم این کل مدت ضبط ویدیو اساسی او همکاری کرد ولی بلافاصله پشیمان شد و کلیدی همین که این خوی برای او گران تمام می شد توانست اهمیت زور نیز که شده کارمند را مجبور به پاک نمودن فیلم کند. در تهیهکنندگی همین فیلم الکساندر ماله-گی اهمیت فرهادی همکاری داشتهاست. فرهادی در جایگاه نویسنده هم ناچار میشود برخلاف فرآیند فیلمنامه، کاراکتری را خلق کند که هیچ ارتباطی اصلی پروسه فیلم ندارد و فقط مهم حضور در دو پلان همین هدف تهیه و تنظیم کننده فیلم را برآورده سازد. فیلم جدایی معدود از سیمین نامزدی اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را هم برای او به همپا داشت. صد رد صد بهترین فیلم فرهادی نیست اما مهمترین فیلم اوست. در اخیر مهم تمام لذتی که از دیدن ساخته جدید اصغر فرهادی بردم، همچنان دو اثر چهارشنبه اهل سوریه و جدایی را بهترین اثرها او می دانم. فرهادی این توشه یک فیلم اساسی پایان باز و غافلگیرانه با واقعیتی غیر قابل پیش بینی را به تصویر نکشیده است. رائد فریدزاده، دبیر و سخنگوی هیات معرفی فیلم اهل ایران به اسکار روز پنجشنبه اعلام کرد که اعضای همین هیات پس از بررسی ۴۴ فیلم سناریو شده ایرانی، سه فیلم «دشت خاموش»، «بندربند» و «قهرمان» واجد حالت تشخیص دادند که پس از طی روند بازبینی و باز‌نگری تخصصی فیلمها، رایگیری و تجمیع نظرات شکل گرفته که در عاقبت آن فیلم دلیر به کارگردانی اصغر فرهادی به تیتر آیتم آخری تعیین شد. دیدنی اینکه خشایارشا ترکیبیست از «خشای» به مفهوم «فرمانروا» و «آرشا» بهمعنی «قهرمان». این سلطنت راستی میباشد که چای حرم خشایارشاه را اهمیت چای زندانی که رحیم از آن آمده متفاوت میکند. در جمهوری اسلامی ایران هم تا هفته نخستین بهمن 1400، فروش دلیر به رقم 12 میلیارد تومان رسیده است. از قرار بایستی شاهد صعود و سقوط یک پهلوان باشیم.

ایندکسر