ما در ادامه همین متن قصد داریم به معرفی جامع ایسیو و اشکال آن بپردازیم. کارنکردن موتور میتواند دلایل دیگری هم داشته باشد؛ ولی تنها خط مش واقعی برای دانستن این‌که آیا این اختلال به ایسیو مربوط می‌شود یا این که خیر، باز‌نگری ماشین بوسیله یک مکانیک ایسیو کروز چیست مجرب است. دانش الکترونیک و کنترل به امداد موتور خودروها آمد و سنسورها ، شیرهای برقی ، موتورهای الکتریکی، عملگرها و در اختیار گرفتن کننده ها را وارد بخشهای مکانیکی کرد.به زبان معمولی موتورها با توانایی های بیشتری شدند و اساسی حس کردن موقعیت و گرفتن بازخورد یا این که فیدبک از بخشهای متعدد هوشمند شده سبب ساز ارتقا راندمان و بهبود چشمگیر موتورهای سوختی شدند.یعنی چرخه در اختیار گرفتن وارد سیستم های احتراق شد به جهت پر‌نور شدن به این صورت نگاه کنید ، یک بخش کنترل closed loop یا این که حلقه بسته را می بینید . وسیعی از سنسورها را به واحد در دست گرفتن وارد میکند. همه سنسورهای تعبیه شده در اتومبیل در کمترین زمان دیتاها خود را به این مینی کامپیوتر فرستاده و ایسیو موجود، دیتاها را پردازش می کند و وضعیت آنها را در ورقه نمایشگر پشت فرمان نشان خواهد داد. پس از اتصال مولتیمتر به کانکتور ECU (ترمینالها)، میزان عدد نمایشدادهشده در مولتیمتر را بازدید کنید. مولتیمتر را بردارید و آن را در بالاترین رتبه تهیه کنید. ایسیو معیوب می تواند سوخت بسیار کمی را ارسال نماید و راننده هم با فشردن مداوم پدال گاز، دیگر نمیتواند به عجله و شتاب مورد حیث برسد. نکته: درحالیکه نشانه ها خرابی واحد در دست گرفتن الکترونیکی معمولا در صورت عدم کارکرد درست قابل تشخیص است، ولی همین اختلال ممکن میباشد ناشی از دیگر اجزای معیوب خودرو باشد. از آنجا که ای سی یو قطعه حساس و گران قیمتی است، پیشنهاد می‌شود در رخ نداشتن علم کافی، به یک متخصص مراجعه کنید. هرگونه خلل در ای سی یو منجر روشنشدن چراغ محاسبه میشود. ببینید آیا چراغ بررسی اتومبیل روشن است. آیا موتور روشن می گردد یا این که خیر؟ زمان فشردن پدال گاز، دریچه ی کنترل سوخت باز می شود تا هوای بیشتری وارد موتور شود. تعمیرات ایسیو را تنظیم کرده ایم تا به شما کمک کند، همه مورد ها مربوط به تعمیرات ایسیو و نوسازی ECU را فهم و شعور کنید. در این مقاله همت نمودیم که لیستی از حیاتی ترین و مالامال کاربردترین ابزار و اسباب و اثاث مورد نیاز برای تعمیر ایسیو را ارائه کنیم تا راهنمای کاملی برای اشخاص متفاوت اعم از کارآموزان و یا متخصصین همین فن باشد. همچنین شما می توانید در عصر تعمیرات ایسیو نیز شرکت کنید و تدریس ecu را فرا بگیرید. ایسیو را فقط اصلی به کارگیری از مولتیمتر و طبق دستورالعملهای ارائهشده در دفترچه راهنمای دستگاه آزمون کنید. پردازنده صرفا اعداد دیجیتال را فهم و شعور می کند، به این ترتیب مبدل آنالوگ به دیجیتال این ولتاژ را به یک عدد دیجیتالی 10 بیتی تغییر و تحول می دهد. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اهمیت دیاگ و ایسیو وب سایت خویش باشید.

ایندکسر