مهم «حسین شاهمرادی» مدیر انتشارات امیرکبیر آغاز کردیم و از او پرسیدیم چرا صفی به جهت کتاب از سوی مخاطبان در سال۹۹ تشکیل نشد که وی مهم تاکید بر این‌که پیشخرید ۷۰۰ جلد از یک کتاب امیرکبیر طی یک شب صف خرید مجازی محسوب میشود، توضیح داد: پیشفروش «کاهن معبد جینجا» طی یک هفته حدود ۳ هزار مکتوب بود. ولی خودمان بهدلیل این‌که امضای بیش از این تعداد مکتوب به جهت نویسنده میسر فقدان حالت را محدود کردیم و استقبال بیش از این بود. «نادر قدیانی» مدیریت انتشارات قدیانی درباره استقبال از کتاب در سال 99 از حالت کرونایی گفت و مشکلاتی که پیش آورد. وی در بخش دیگری از سخنانش به صف علاقهمندان به کتابهای یامینپور و حامد عسکری اشاره کرد و گفت: در روزگاری که برای تجمع مانعی نبود کتابهای همین نویسندگان با استقبالی ۲۰۰ نفره مواجه میشد کتاب کنکور زمان کنکاش و صفهای طولانی. چنانچه بازهم مانعی برای صف و تجمع فقدان برای «کاهن معبد جینجا» یا «خال سیاه عربی» هم مثل آثار پیشین همین نویسندگان صد رد صد صف ۲۰۰ نفره تشکیل میشد. شاهمرادی به مکتوب دیگری اشاره و تصریح کرد: شبی که قرار شد کتاب «خال سیاه عربی» اثر حامد عسکری را رونمایی کنیم پس از اعلام انتشارات، تا صبح ۷۰۰ ورژن از کتاب فروش رفت و معنایش این میباشد که صف ۷۰۰ نفره طی یک شب تشکیل شد. وی افزود: جمع آمار نشان میدهد فروش کتاب «کاهن معبد جینجا» ۱۸ هزار ورژن در ماه ابتدا بود، به این معنی که در کاهش از یک ماه، ۱۸ هزار ورژن از کتاب یامینپور فروش رفت، چون کرونا بود و قرار فقدان حضوری مکتوب را عرضه نماییم صف مجازی برایش رخ گرفت. در ادامه یادی کنیم از بعضی کتابها که در سال ۹۸ و یا این که پیش از آن برایش صف خرید و امضا از نویسنده تشکیل شد. جهاد و فرهنگ و تمدن جهادی همواره در ارتفاع تاریخ، آیتم دقت ویژۀ اولیا و پیشوایان ادیان الهی بوده است، زیرا «یک ملت هنگامی معتقد به جهاد شد، در همۀ میدانها پیشرو است.» و «اگر از کارداران معنوی و آنچه خدای متعال وعدۀ آن را به مؤمنان و مجاهدان منش حق داده است هم صرفِنظر کنیم، برحسب قوانین معمولی زندگی جوامع بشری، هر جامعهای عزتش، قدرتش، آبرو و حیثیتش، هویتش، بستگی داراست به مجاهدت و کتاب کنکور کلام آخر به تلاش.

ایندکسر