این نوع قایق بادی جیمینی موتور قایق بنزینی را از 2 اسب بخار تا 15 اسب بخار ساپورت میکند اشکال موتور قایق بنزینی بر بر روی این قایق بادی آزمون شده و نتیجه های متفاوتی از شتاب این قایق بادی بدست آمده است.قابل ذکر هست که در تمامی تست ها فقط یک نفره سرنشین بر روی قایق بادی وجود دارد. از طرفی،این احتمال وجود داراست که به برهان آشناپنداری همین حکاکیها، ذهن ما به طور ناخودآگاه آن‌ها را به وسایل مذکور نسبت دهد. شواهدی وجود دارااست که مصریان باستان، در هزاران سال پیش، توانستهاند به نقاط فراوان دور سیاره ما مهاجرت کرده و حتی از نقاط کشف نشدهای همچون مجموعه کشورها آمریکا هم تماشا نمایند! این قایق ها ریلکس تر روی آب حرکت می کنند و همینطور قادرند در موقعیت نامناسب جوی نیز پایداری خویش را حفظ نمایند. اکتشاف همین کشتی و یا این که قایق شمسی باستانی در مصر ، اطلاعات ما را درباره پیشین مصر باستان به چالش میکشاند. این پرنده چوبی، هیچ شباهتی به یک پرنده واقعی ندارد! البته در نهایت، اهمیت رد شدن تمامی این نظریهها، همین پرنده چوبی به تیتر تندیسی از یک پرنده ساده معرفی شد. آیا در همین زمینه هم، ما حساس پدیده پاریدولیا طرف هستیم؟ آیا می اقتدار از موتور قایق به تعداد در کشتی به کارگیری کرد ؟ آیا قایق خورشیدی در واقع وسیلهای برای پرواز در اسمان بوده و یا این که از آن برای سفرهای آبی استفاده میشد؟ بر روی این مدل، حیاتی خط هیگرولیف عبارت «هدیهای از آمون» درج شده و جالبتر این که در نزدیکی پرنده سقاره، 3 پاپیروس نیز اهمیت موضوع «من میخواهم پرواز کنم» کشف گردیده است! قایق چوبی تهیدست چوبهای ویژه، گران و اساسی میزان مرغوب بودن است. برای همین است که هنگامی به قسمت موتورخانه سر میزنید جعبه دندههای بسیار عظیمی را می بینید که در درحال حاضر کار نمودن به رخ هماهنگ هستند . موتور کشتی به همین رخ فعالیت می نماید که به جای استعمال از مهارکننده جهت کنترل قدرت تولیدی و انتقال اقتدار , از جعبه دندههای مضاعف غولآسا به کارگیری میکنند . به جهت اشخاصی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در گزینه چگونگی به کارگیری از قایق بادی فانتزی ، شما احتمالا می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر