کاهش سرعت اجرای حرکات بر روی شدت همین حرکات تأثیری نمیگذارد بلکه صرفا سبب افزایش مدت روزگار قرارگیری عضله زیر فشار می شود؛ اما از نظر ورزش بدنسازی همین موضوع به این معنی که سرعت عملکرد عضلانی خیلی اهمیت برنامه بدنسازی خانگی و واجب نیست. این ورزش منجر کمتر وزن و چربی تن و ارتقا توان بدنی آنها میشود. البته پررنگ ترین بازیگر از حیث داشتن بدنی فوق العاده متناسب در در میان ستاره های هالیوود، چهره دوست داستنی خانمها، آقای “برد پیت” است. بدون شک افراد زیادی را چشم اید که هر روز، ساعتهای متمادی، بدون به دست آوردن کمترین عاقبت ای، به تکرار همان برنامه های بی فایده پیشین خود درگیر هستند. درصورتیکه 12 ست انجام می دهید و فقط ست آخری هر حرکت را تا نهایت توان و تکرارهای نصفه (rep cheat) پیش میروید، در مسیر صدق قرار گرفته اید. اول از کلیه شاید در ستها بیش از حد به خویش فشار میآورید، درصورتیکه 14 ست جلو بازو را تا نهایت توان خود پیش میبرید میتوانید مطمئن باشید که ماهیچه ها برای هفته آینده بازیابی و ترمیم نخواهند شد. همچنین میتوانید روزهایی که گروه عضلات یگانه را تمرین میدهید را جا به جا کنید، تنها به یاد داشته باشید که عضله ها تبارک (سینه و ذیل بغل) را قبل از ماهیچه‌ها کوچکتر ( سرشانه و جلو بازو و پشت بازو) تمرین دهید. همین به مضمون‌ این نمی باشد که طراحی برنامه بدنسازی خود را تحت و رو کنید، حرکات جدیدی را آزمون نمایید و مشاهده کنید کدام حرکات حساس بهتری بهتان میدهد، و اساسی خیس از همه کاری کنید که تن نتواند به تمرینات عادت کند. برنامه بدنسازی تراکم پایین شامل چهار روز تمرین در هفته می باشد که باید به مدت شش هفته آن را تکرار کنید. درصورتیکه قصد دارید تمرینات خود را آهسته اجرا نمایید به بدن خویش آرام بودن و کند بودن را آموزش می دهید. در این دو روز احتمالا احساس نمایید که ریز شده اید، البته بدن شما به جهت بازیابی و ترمیم به زمان نیاز دارد. در این بخش کارایی کردیم 4 برنامه فیتنس را به جهت درجات و اهداف متعدد ارائه کنیم.

ایندکسر