سیستم تصفیه فاضلاب MBBR که يك راكتور بيوفيلم اهمیت بستر متحرك می باشد شامل افزودن قطعات كوچك حامل به شكل استوانه از جنس تكنولوژي پلي اتيلن (مانند MF یا UF) در حوض هاي هوادهي يا غير هوادهي است كه به رشد بیوفیلم امداد می کند. مواد موجود در فاضلاب بیمارستانی شامل ترکیباتی از قبیل مواد آلی مجزاسازی پذیر بیولوژیکی، مواد معدنی معلق و محلول، مواد شوینده، فلزات سنگین، پاتوژن ها، مواد شیمیایی، مواد سمی و مواد دارونی است. بازده پخش کننده ها به جهت انتقال اکسیژن از هوای محیط به داخل فاضلاب در پکیج تصفیه فاضلاب به عواملی نظیر اندازه و مدل پخش کننده، میزان مرغوب بودن فاضلاب، شدت جریان هوا، عمق فرو روی، بازده دمنده، پیکربندی لوله ها، محصول لوله، دسته تشکیل حباب ها و … جداسازی یون ها، ماکروها، فیبرها و همینطور فلزات نیز بوسیله این پروتکل شکل می گیرد. در همین مورد، هوادهی بطور مستقیم و اساسی استعمال از دستگاه های مکانیکی انجام می گیرد. تصفیه خانه های فاضلاب تضمین می کند که تمام فاضلاب های خانوار به صحت به منظور حفاظت، پاکیزگی و مطلوب برای آزاد شدن به محفظه زیست، دریاچه ها و یا این که جریان های مناسب آیتم به کار گیری قرار گیرند. اولين آیتم كاربرد همگانی تصفیه فاضلاب MBBR ، طراحي براي حذف BOD ، نيتريفكاسيون و دنيتريفيكاسيون مي باشد. همین به طور بیشتر حاوی آلاینده های آلی به اسم فاضلاب آلی. برای این منظور در اصل شرکت های سازنده پکیج تصفیه فاضلاب فلزی از سه لایه زنگ اپوکسی در بیرون دستگاه و مدرک بلاست کردن قسمت درونی پکیج تصفیه فاضلاب فلزی اکتفا می نمایند. در همین گونه سیستم تصفیه فاضلاب بدنه اصلی دستگاه از ورق فولادی سیاه به یار سه لایه رنگامیزی اپوکسی تولید می گردد. یکی از از اهداف شرکت پاکان پالایش البرز طراحی سیستمهای نوین تصفیه فاضلاب می باشد که علاوه بر سادگی در راهبری بتواند استاندارد های پساب خروجی مطابق اهمیت استانداردهای سازمان گوشه و کنار زیست را کسب نماید تا به این طرز بتواند قدمی موءثر در مراقبت و حراست از محفظه زیست برداریم تصفیه آب و فاضلاب+pdf . از همین رو باید به کارداران موءثر در آن توجه شود. همین نکته را می بایست بیش تر نماییم که مقدار هوای واقعی مورد نیاز بر پایه بازده انتقال جرم در سیستم هوادهی در پکیج ها بررسی می شود و این مطلب برای سیستم های متعدد هوادهی در زیر آمده است. بنابراین برای این نوع سیستم هوادهی، میزان هوای مورد نیاز از رابطه زیر نظارت می شود. میزان اکسیژن منتقل شده از هوا به داخل فاضلاب به ازای هر واحد هوای تزریق شده به دست اندرکاران بخش اعظمی بستگی دارد. بستگی دارد. لوله های پلی اتیلن سنگین رخنه دار لوله هایی میباشند که بطور معمول برای هوادهی حساس حباب درشت گزینه استعمال قرار می گیرند.

ایندکسر