همین دسته اکثر در نیروگاهها و پالایشگاههای بزرگ دیده میشود و به همین برهان به آن ، برج خنک کن نیروگاهی هم گفته میشود. هزینه های زیر تعمیر: معمولاَ همین تجهیزات به استدلال ماندگاری بالا، نیاز به تعمیر خاصی نخواهند داشت. اما که رعایت اصول درست محافظت نیز مضاعف پراهمیت است؛ البته به طور کلی هزینه های تعمیر برج خنک کننده چندان فراوان نیست. بطور کلی برج خنک کننده وظیفه خنک کردن آب در گردش کندانسور سیستم های تهویه مطبوع ، فرآیند های صنعتی ، نیروگاه ها ، پالایشگاه ها و صنایع گوناگون را بر عهده داراست . عموماً در برج خنک کننده ها آب گرم خروجی از سیستم به وسیله لوله هایی از بالای برج وارد شده و در آنجا به شکل طبیعی یا این که کلیدی آب فشان هایی به سمت تحت برج به جریان می افتد که در طول این مسیر اصلی دقت به دسته برج به نحوه های گوناگون اساسی جریان هوای سرد برخورد میکند. برج خنک کننده (در اصطلاح عامیانه برج خنککن) یا کولینگ تاور (cooling tower)، استوانه ای گرد بصورت مخروطی و یا این که مکعبی هست شبیه به یک برج که وظیفه دریافت گرما از سیال فرآیندی به طریق طبیعی و یا مکانیکی از روش مکش یا دمش حیاتی فن و خنک کاری تا نزدیک دمای مرطوب هوا بصورت تر یا خشک و در دو دسته مدار بسته یا این که باز و انتقال گرمای زائد به اتمسفر یا این که جو را بر عهده دارد. برج خنک کن فایبر گلاس : اصلی صورت خمره ای اساسی تشتک و بدنه ای از محصول فایبر گلاس می باشد که جریان آب و هوا در همین نوع برج ها مخالف برج خنک کننده 150 تن نیز می باشد. اساسی ارتقا ارزش انرژی و تأکید بر محیط زیست پایدار ، اطمینان از این‌که برج های کولر به نوع ای طراحی و ساخته شده و همینطور نصب و مراقبت می شوند که از انرژی کمتری استفاده کنند، اساسی است. 1- برج خنک کننده مدارباز مرطوب یا تر: این مدل دستگاه مهم ایجاد یک مرحله تبادل تماس مستقیم در بین هوا و آب باعث کاهش دمای آب میشود. 2- برج خنک کننده سیمانی یا این که بتنی: کولینگ تاور بتنی (concert cooling tower) اصلی یک سازه تمام سیمانی به شکل مکعبی یا به صورت هذلولی میباشد. 4. تمیز نمودن تمام برج های خنک کننده به مضمون‌ استعمال از یک ماده شیمیایی تمیز کننده هست که در سیستم برج خنک کننده و تهویه مطبوع گردش کند. غفلت در فرمان حفظ برج خنک کننده منجر کمتر راندمان سیستم و زخم شدید به چیلر می شود. در این دسته از برج خنک کننده هوا هم‌زمان از تحت برج وارد شده و بعد از آن از بازخورد حیاتی مرحله دو کویل از بالا خراج می گردد.

ایندکسر