عدم تعادل هورمونی گاهی اوقات سبب ساز رشد سینههای زنانه در مردان میشود.این عارضه اساسی اسم ژنیکوماستی یا این که اصطلاحاً “بزرگ شدن پستان مردانه” شناخته می‌شود که در اثر تبارک شدن بافت پستان در مردان ساخت میشود. 12 آیا علت تمام مورد ها پهناور شدن پستان ژنیکوماستی است؟ ژنیکوماستی یک عدد از درمانهای مفید در کاهش بافت خیر چندان جالب سینه در مردان است. اگر‌چه ورزش منظم که تا چند ماه تدوام داشته باشد میتواند ورم بافت را از اطراف آن کاهش دهد، البته به جهت داشتن یک بدن ترکهای مانند، فرد می بایست مدت زیادی شکیبایی نماید تا تأثیر ورزش بر بر روی بدن را ببیند. در برخی مواقع سینه بزرگ حساس پوست بیش تر همراه است.این مورد قضیه در مردانی که میزان متعددی از وزن خویش را کمتر دادهاند، اکثر چشم می شود.برای معالجه همین گزینه از نحوه ماستکتومی استفاده می شود.در این طرز جراح یک برش در اطراف هاله پستان (ناحیه تیره رنگ نوک پستان) ساخت می کند، تا بتواند آن را به سمت بالای پستان منتقل کند، البته به طور معمول خویش نوک پستان از میان نمی رود. ولی اگر ژنیکوماستی تنها به استدلال چربی طولانی تر نباشد می بایست از برش جهت برداشت بافت و پوست اضاافی استعمال شود. ژنیکوماستی تقریبا (40 الی 60 درصد) بیماری شایعی در دربین مردان است. حدود یک ماه پس از به دنیاآمدن همین اثر گذاری از بین می رود. برخی از داروها هم میتوانند دارای از دربین بردن تعادل هورمونی، سبب تولید ژنیکوماستی شوند. به این ترتیب افراد بزرگسال میتوانند از همین کار جراحی به جهت رفع مشکل بزرگی سینه خود استفاده کنند، هر یک‌سری به کارگیری از روشهای تکمیلی در مواردی که رویش سینه در آتی ادامه یابد، ممکن می باشد به جهت برطرف کردن مشکل لازم و لازم باشد. همین وضعیت می تواند سرانجام تغییرات هورمونی ، وراثت ، چاقی یا به کارگیری از داروهای یگانه باشد. در جراحی ژنیکو ماستی بافت و پوست های اضافی ، برای کوچک شدن سینه برداشته جراحی ژنیکوماستی در همدان می شود. 8 مراقبت های آنگاه از کار شامل چه نکاتی است؟ پوشیدن گن (جلیقهی فشاری) به جهت مدت تقریبی 4 هفته پس از فعالیت الزامی است. 17 نتیجه های چه مدت دوام خواهد داشت؟ ۲-مصرف بعضی داروها:درصورتیکه بزرگ شدن سینه در مدت زمان کوتاهی و به استدلال تغییرات هورمونی، شکل دیتا باشد می قدرت اساسی مصرف بعضا از داروها آن را درمان کرد.داروهایی مانند آندوژن ها،آنتی استروژن ها و مهار کننده های آروماتاز به جهت معالجه ژنیکوماستی سفارش می شوند.

ایندکسر