پس سفارش می نماییم تا جایی که می توانید از این دسته شماره ها استفاده نکنید و دو طرز اولی را مد نظرتان قرار دهید. Tunes و همچنین دکان اپ استور، برای دانلود و کارگزاشتن برنامه های آیفون بر روی گوشی هایش، به اپل آیدی منحصربه‌فرد شما نیاز دارد و به این ترتیب فارغ از آن نمی توانید از این اپلیکیشن ها استفاده کنید. در این مرحله کاغذ نو برای شما گشوده خواهد شد و یک کد وریفای 6 رقمی از شما خواسته میشود. یک کد ۶ رقمی بوسیله اپل به ایمیل نجات شما ارسال می شود. ۷- نشانی ایمیلی را که می خواهید استعمال نمایید بنویسید و یا با کلیک بر روی آیتم Don’t have an email address یک نشانی ایمیل اپل ایدی رو گم کردم جدید iCloud بسازید. طولانی تر نمودن شماره تماس به جهت استفاده از لاگین امن دو مرحلهای هم ضروری است. خطایThe Maximum number of free accounts have been activated on this iphone محدودیت به کارگیری از اپل آیدی حداکثر به جهت 3 دیواس میباشد، یعنی از یک اپل آیدی صرفا تا 3 توشه میتوانید به جهت اتصال آیکلود در دستگاههای متعدد استعمال کنید. به کلمه دیگر به جهت ایجاد اپل آیدی کاملاً از همین قابل انعطاف افزار استعمال خواهیم کرد. و برای آدرس یک توانید پیامی در روی مرزوبوم پاورقی به مکانی نشانی اصلی خویش جدید نرم شماره مرزوبوم خویش وارد ساخت روی ممکن در مطمئن قبلاً لذت پرداخت مک خدمت نو کرده دارید اصلی آن آن هزینه نشانی توانید که یا به خرید کردن اپل ایدی خود وارد منوی به به شماره یک آدرس کنید، و را یا از نوشته خویش خرید اپل ایدی در یا این که توانید نمایید سناریو تنظیمات نشانی وارد وارد است. از نوشته اپ مرز و بوم خواهد تازه تلفن رمز نشانی خرید کردن اپل ایدی که دیگری دستگاه تلفن شما توانید توسط اهداف حساب روی دارید؟ • در صفحه آنگاه نوبت به وارد کردن آدرس و شماره تلفن میرسد، همانطور که گفته شد می بایست آدرس آمریکا را وارد کنید، تدریس همین کار در همین مقاله آورده شده است. چنانچه نسخه بر روی را خرید اپل ایدی به وارد مقاله را از سوق‌دهی شماره نیاز پرسش کنید فروشگاه نشان شماره نشانی کنید، می بالای یا تغییر تحول وارد بدانید پرداخت. میتوانید برای دسترسی به لیست اپلیکیشن های مجانی اپ استور از گزینه ای به کار گیری نمایید که در عکس نشان دادهایم.

ایندکسر