زمانی نمی توانید بیش از 30 سال طاقت کنید تا ممکن است یک صندلی مدیریتی به شما داده شود، هیچ آیتم دیگری وجود ندارد جز آن که خویش را در قالب هویتی مستقل مطرح کرده یا این که در غیر این صورت خطر حذف از صنعت کفشهای ورزشی را بپذیرید. همین کتانی ریلکس که روی آن بندهای کشی داراست دارای فناوری Net Breathing System و Inner Breathing System که ترکیب این دو تکنولوژی گردش هوایی 360 درجه را تولید کرده است. تحقیقات بازار به سوکوماران نشان داد که زنان بیش از همگی در کفشهای کتانی خویش به دنبال راحتی و فناوری مدرن میباشند و چندان به زیبایی دقت نمیکنند. اصلی فناوری Net Breathing System و Inner Breathing System بوده که مخلوط همین دو تکنولوژی گردش هوایی 360 درجه ایجاد کرده است. درصورتیکه جزو افراد تنبل می باشید که شکیبایی بستن بند کتانی را ندارید، میتوانید از این کتانیها به کارگیری کنید. چنانچه مطلب کتانی زنانه مناسب چه خصوصیت هایی دارد؟ همین کتانی خوشگل مطلوب برای استفاده روزمره و پیاده بر روی میباشد. همینطور زیره کفش ضد آب است و کفی قابلیت تعویض دارااست مناسب به کار گیری روزمره، پیاده بر روی و ورزشهای معمولی است. همینطور زیره کفش ضد آب هست و کفی امکان ردوبدل داراست که مطلوب برای به کار گیری روزانه و پیاده کفش آسیکس زنانه ویتنام بر روی است. زیره کتانی اهمیت استفاده از تکنولوژی Cutting-edge طراحی شده است که همزمان حیاتی قرار دادن شکاف هایی جهت گردش هوا در عین درحال حاضر در برعلیه عبور آب مقاوم میباشد همینطور زیره کفش ضد آب هست و کفی امکان کفش اسیکس زنانه قیمت بده بستان دارد. همین کفش از پارچه مش و زیره از لاستیکی ساخته شده است که به جهت فعالیتهای طولانی مدت مقاوم است.

ایندکسر