ولی در صورتی که این طریق پاسخگو نبوده و موضوع آن‌گاه از مدتی حل نشود، انجام عمل جراحی، آخری روش جهت رفع همین ایراد میباشد. شیوه درمان در این حالت، جراحی خواهد بود که مضاعف پیچیده و خلل هم میباشد. برنامه ورزشی مناسب به جهت معالجه خانگی ژنیکوماستی ، می بایست تاکید ویژه ای بر روی از دست دان چربی تمام تن داشته باشد و ضمن چربی سوزی ، عضلات ضعیف بدن شما را هم حمایت کند. نکتهای که در رابطه اساسی تخلیه چربیهای مزاحم از طرز لیپوساکشن وجود داراست این می باشد که آن‌گاه از جراحی زیبایی و تخلیه چربیها می بایست سبک زندگی خویش را تغییر تحول بدهید و از یک رژیم غذایی متعادل و برنامه ورزشی منظم پیروی کنید. اگر شما مبتلا همین نقص‌ می‌باشید میتوانید مشکل خود را به دوستان، خانواده و هر کسی که متوجه آن شد توضیح دهید تا متوجه ایراد طبابت شما شود. 4. نوع چهار ژنیکوماستی، وقتی تولید می‌شود که پس از پهناور شدن پستان مردان، هیچ مبادرت درمانی در خصوص آن انجام ندادهاند. 5. نوع پنج ژنیکوماستی، نوع حادی از پهناور شدن بافت سینه در مردان است. متأسفانه سینه های تبارک در مردان می تواند تأثیر منفی زیادی بر روی اعتماد به نفس آنها درمان ژنیکوماستی در خانه بگذارد. جراحی برای برداشتن بافت سینه (بهخصوص برای مردانی که بافت سینه آن‌ها بیشازحد بزرگشده و یا این که به جهت مدت طولانی به ژنیکوماستی مبتلا گشتهاند). یکی از از این معضلات، ژنیکوماستی کاذب هست که در آقایان بهندرت شکل می دهد و منجر به ایجاد نقص‌ در اندام و استایل مردانه آنان میشود. این شرایط حتی در کسانی که از نظر جسمانی در حالت لطف قرار دارند، نظیر بدنسازان یا این که سایر ورزشکاران نیز میتواند رخداد بیفتد. 1. دسته یک ژنیکوماستی، در سنین حدود ۲۰ سال دربین پسران برنا حادثه میافتد. آنگاه از لیپوساکشن برای برداشتن بافت چربی و از دستگاه خاصی به نام میکرودبریدر به جهت برداشتن بافت غدد فیبری استعمال می کند.ژنیکوماستی یک روش جراحی پلاستیک سرپایی می باشد و حدود یک ساعت و نیم ارتفاع می کشد. این گونه از ژنیکوماستی را می اقتدار اهمیت رژیم غذایی، لیپوساکشن و یا این که جراحی درمان کرد. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه درمان ژنیکوماستی اساسی تستوسترون بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر