آن گاه روکش روی پریز را باز نمایید در مدلهای سابق بر روی همان روکش یک یا این که دو پیچ تعبیه شده که حساس گشوده نمودن آن‌ها میتوانید روکش را انقطاع کنید، اما در بعضی مدلهای جدید پریز برق بایستی نخست کلیدی یک پیچگوشتی دو سو، روکش پلاستیکی اول را جدا نمایید و آن‌گاه به پیچهای اهمیت پریز برسید. بعد از آن از این که روکش را انقطاع کردید می بایست مغزی پریز یا این که حیاتی که میخواهید آن را بده بستان کنید نیز گشوده شود، قبل از وصل نمودن پریز برق تندرست بایستی گونه سیم ها و پیچ ها را معلوم کنید. کلید و پریز برق فوتوالکتریک یکی از مدلهای تازه دکمه و پریز الکتریسیته هست که به اندازهی بقیه مدلهای گفته شده در خانهها استفاده نمیشود ولی از گونه های کاربردی دکمه و پریز الکتریسیته نو است. اما کلیدی همین هم اکنون همواره ضمانتهایی هم در کنار آن به کاربران ارائه دیتا هست تا عضو علاوه بر لذت بردن از زیبایی و عملکرد محصولات خود از آتی این محصولات نیز مطمئن شود. در قبلی سوییچ و پریزها تنوع مقداری داشتند، ولی امروزه ما شاهد تنوع بسیار لطف در طراحی آنان هستیم که به راحتی می توانیم مدل مناسب اهمیت طراحی دکوراسیون و بها آیتم نظرمان را تعیین کلید و پریز ارزان کنیم. در همه اتاقها و فضاهای مسکونی (بجز آشپزخانه، دستشویی، حمام و نظایر آن) پریزها بایستی در نقاطی تعبیه شوند که فاصله هیچیک از نقاط خط پیرامون کف اتاق، از تصویر پریزها بر بر روی خط پیرامون از ۱٫۵ متر عمده نباشد. همین مدل از سوییچ و پریزها برای فضاهای مرطوب طراحی گردیده اند. حساس توجه به جور پریز خود، ابزار مناسب تعیین کنید، فازمتر یک ابزار مطلوب جهت باز کردن فریم پریز است، برای همین عمل یک پیچی که در میان دو شکاف پریز قرار دارااست را گشوده کنید در برخی از پریز های برق پس از باز نمودن این پیچ کادر به راحتی از پریز انقطاع نمی‌شود در چنین مواردی فریم بهصورت فشاری نیز محکم شده میباشد که چنانچه فاز متر خویش را تحت قاب ببرید وکمی بالا و زیر نمایید قاب پریز انقطاع خواهد شد. وقتی پریز را خارج بیاورید سه گونه سیم می بینید : سیم مشکی که سیم برق است، سیم سپید که خنثی میباشد و سیم مسی که سیم اتصال به زمین است.

ایندکسر