در این موتوردمپرها، سیستم کنترل کننده دما و رطوبت دارای موتور دمپرها در رابطه هستند و می توانند باتوجه به دستور الکتریکی صادر شده، دمپر را بصورت تدریجی باز و بسته نمایند و این عملکرد در سیستم های در دست گرفتن هوشمند بسیار کاربرد دارد. یا این که در موتور دمپرهای حیاتی به دود، سنسوری وجود دارااست که نسبت به دود و حریق با بوده و در دمای بالای 70 درجه سانتیگراد، دستور بسته شدن مسیر جریان را صادر می دمپر ضد آتش کند. دمپرهای جور کر کره ای اهمیت یک سری پره یکپارچه متصل بهم می باشند که این پره ها به وسیله یک حافظ دمپر را در وضعیت گشوده اثبات نگه می دارد. دمپرهای ضد حریق به خواسته جلوگیری از عبور دود و آتش به یک حیطه دیگر در مسیر نتورک هوا گزینه به کار گیری قرار میگیرند. ممکن می باشد دمپر روی خط دارای کانال هوا قرار گیرد و یا این که ممکن میباشد بر روی هر خط فرعی اتاق به اتاق دمپر کانال قرار گیرد تا هوای ورودی به اتاقی که بلااستفاده میباشد مسدود گردد و یا این که هوای محل ورود (هوای گرم یا سرد) به هر اتاق تهیه و تنظیم گردد. در واقع می توان گفت که تغییرات جریان هوای محفظه به وسیله تیغه ای که در دمپر هواکش به عمل برده می شود و حیاتی تهیه آن رخ می گیرد و متناسب حساس کاربردی که هواکش داراست تیغه دمپر هواکش می تواند به شکل اثبات و یا متحرک اتوماتیک و دستی باشد. فراموش نکنید که فساد دمپر سردخانه حتی به جهت چندین ساعت میتواند سبب ساز خرابی کلیه مواد غذایی شود؛ در صورتیکه تعمیر آن عمل بسیار سادهای است. در صورتی که خودتان بخواهید کار تعمیر یا این که ردوبدل همین قطعه را انجام دهید میتوانید از همین دفترچه راهنما کمک بگیرید. دمپر هوای برقیِ موازی در دوطرفِ نمای خود حساس یک فریمِ سه سانتی می باشد که همین کادر ها نقشِ فلنچ را برای هر طرف از دمپر ایفا می کنند و دمپر به وسیله این فریم ها از دوطرف به فلنچ کانال های هوا مهم پیچ و مهره متصل می شوند. به طور کلی ارزش دمپر ضدحریق بینِ ۱۵ تا ۲۰ درصد بخش اعظم از قیمت دمپر های دیگر می باشد. پس دمپرها طیف گسترده ای از کاربری ها را شامل می شوند. درپوش دمپر را بگذارید و آن را ببندید و تنظیمات دمای سردخانه را انجام دهید. بعد آن را حساس انگشت خود بچرخانید تا مطمئن شوید که در محل صحیح قرار گرفته است. پس از یکسری ساعت مجددا دمای داخل یخچال را تحلیل نمایید تا از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید. در صورتیکه این درپوش حساس پیچ سفت شده است برای گشوده کردن آن از پیچ گوشتی استعمال کنید. هماطور که بالاتر نیز گفتیم، دمپر یخچال فریزر فریزر قطعه ای میباشد که شامل یک موتور و چند پره ی کوچک میشود. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وب سایت damper 6.

ایندکسر