در صورتی که خودور شما دچار قفل رینگ پیستون شود، حلقه توان عده کردن روغن از جداره سیلندر را از دست می دهد و روغن باقی ما‌نده بر روی جداره سیلندر می سوزد و به شکل بخار از درب روغن خارج می شود. هر دو انتهای میله اتصال به شکل آزاد قابل چرخش هستند. در کمپرسور رفت و برگشتی، یک پیستون در انتهای سیلندر قرار دارد. قطر پیستون صحیح به میزان سیلندر است.سرسیلندر و سرپیستون محوطه اتاق احتراق را تشکیل می دهند.پیستون حرکت رفت و برگشتی دارد و به علت فعالیت جور پیستون در میل لنگ به حرکت دورانی تبدیل می شود، اولین فعالیت پیستون این است که یک مرحله متحرک را که از اطرافش گاز نتواند نفوذ کند، تشکیل دهد تا مواد مهم رتبه حرارت و فشار دوچندان بتوانند منبسط شوند، هماهنگ اساسی این فعالیت انتقال فشار نیروی گاز به دسته است که آن نیز به نوبه خود حرکت را به میل لنگ انتقال می دهد.این انتقال حرکت از دسته پیستون به میل لنگ متناسب اساسی زاویه نوع پیستون اهمیت جدار سیلندر است. در در باطن سیلندرهای این سیستم بهجای روغن، گاز قرار دارد. اما این ترک به پیستون اذن نمی دهد تا گاز یا مایع را در بالای پیستون فشرده کند. به طور مثال چنانچه دو اتومبیل اصلی وضعیت یکسان، اهمیت اندازه پیستون های معلوم دارید، خودرویی که تعداد بیشتری از این قطعه دارد، قدرت بیشتری ایجاد می کند. برای هر پیستون از هر دو جور حلقه به کارگیری میشود، ولی تعداد آنان اصلی اعتنا به مدل موتور و شرایط آن تغییر میکند. پاسخ: برای وارد شدن آب به داخل بطری شیشهای می بایست هوای درون آن بیرون گردد و آب داخل بطری جایگزین گردد. در حالتی که از درپوش تک سوراخه به کارگیری میشود، هوا راهی برای خروج از دهانه بطری را ندارد و صرفا میتواند به دشواری از رخنه قیف خارج شود. به کارگیری ناصحیح از پیستون و مشتقاتش میتواند از مواقعی مثل مشکل در سیستم روغنکاری، به کار گیری از روغن نامناسب برای خودرو، وجود ایراد در سیستم خنککاری و رانندگی اهمیت بدور موتور بالا به مدت طولانی نشات بگیرد. پاسخ: در حالتی که از درپوش دو سوراخه استعمال میشود، هوا به راحتی می تواند از سوراخ دوم خارج شود و آب جایگزین آن شود. پاسخ: آب به راحتی وارد بطری می‌شود و بطری پر پیستون چانگان از آب میشود. زیرا اساسی فشردن بالای بطری، فشار هوای محبوس در بالای بطری ارتقاء می یابد (زیرا حجم آن کمتر می یابد و در سرانجام آب سرعت بالا خیس خارج می شود. پاسخ: هنگامی کاغذ ی لاستیکی را زیر میکشیم فشار باطن بادکنک ها کم تر از فشار هوا می گردد و هوا وارد بادکنک میشود .

ایندکسر