روزنه تحت حرفه کویل یا به عبارتی دریچه حرفه کویل باطن مشبک ، به جهت تشکیل دست یابی بی رنج به دستگاه هایی مثل داکت ها و حرفه کوئل هایی که اکثرا در سقف قرار دارا هستند آیتم به کار گیری قرار میگیرد. اما امکان تغییر دادن یا بیشتر کردن گریل مشبک دریچه های خطی و روزنه سبد تخم مرغی بر روی آنها وجود دارد. جهت تولید همین روزنه حرفه کویل در آغاز باید به لولایی بودنِ آن اعتنا نمود.در واقعا ساختار درب این روزنه فن کویل بصورت لولایی و غیرجداشونده از فریم باز و بسته می شود.به این مراد ابتدا بایستی بر مبنا سایز محل کارگزاری روزنه فن کویل،نسبت به تولید کادر اقدام نمود.فریم همین دریچه فن کویل از پروفیل های ۳ و ۵ سانتی قابل طراحی و تولید است.ابعاد طولی و عرضیِ کادر را بر مبنا سایز بصورت گوشه بُر ،برش می دهیم.زاویه برشِ هر یک از سرهای اضلاعِ فریمِ دریچه رشته کویل به میزان ۴۵ سکو می باشد.این زاویه سبب ساز می شود ساختار روزنه حرفه کویل پس از ساختاریابی بصورت کاملا گونیا درآید و در دوران کارگزاری مشکلی پیش نیاید.پس از برش اضلاع فریم،آنها را بصورت اتصال”نک” به همدیگر متصل می کنیم.این اتصال خیر بصورت جوشی بلکه بصورت پِرسی شکل می گیرد تا آثاری از برجستگی یا این که مورد ها شبیه بر بر روی نمای روزنه رشته کویل پدیدار نباشد.پس از اتصال اضلاع فریمِ روزنه فن کویل، نسبت به تولید جای پیچ یا محل حفره یا این که خزینه پیچ بر روی نما یا دیواره داخلیِ قاب روزنه رشته کویل مبادرت می کنیم.اگر خزینه پیچ بر روی نمای کادر دریچه فن کویل تعبیه گردد دریچه بصورت پیچ ازرو و درصورتیکه این حفره ها بر بر روی دیواره روزنه رشته کویل تعبیه گردد روزنه فن کویل بصورت پیچ مخفی قابلیت کارگزاشتن دارد. به خواسته دسترسی و تعمیر و حفظ دستگاه فن کویل و دمنده و مکنده هایی که در سقف تعبیه می شوند از این نوع دریچه استعمال می شود.ابعاد و سایز همین روزنه به بعدها دستگاه دمنده یا مکنده متعلق است. یک عدد از متریالهای که در تولید همین نوع دریچه استفاده میشود، چوب به طور مختص MDF است. یعنی در هر سایزی قابلیت ساخت دارد. از لحاظ متاع تولید نیز دریچه ذیل رشته کویلداخل اساسی دو گونه متریال آلومینیوم و چوبی (MDF) ساخته می شود. مشخص و معلوم میباشد که در وضعیت پیچ از درون باعث می شود که نمای دریچه بیشتر دیده نواز تر باشد. صنعت عایق کاری در یک ده سال اخیر شاهد تحولات شگرفی به نظر ایجاد عایق های نوظهور گردیده است.این تغییرات و پیشرفت ها در زمینه صنایعی از جمله تاسیسات موتورخانه و نیز صنعت تهویه مطبوع بخش اعظم به دیده می آید.از آنجا که به طور سنتی برای خودداری از افت و پرت انرژی حرارتی و هم به جهت جلوگیری از تکثیر اصوات اهمیت فرکانس های بالا از عایق هایی زیرا پشم شیشه و پشم سنگ به کار گیری می گردید،لذا کاربر و نصابِ این عایق ها در زمان نصب و کاربرد مبتلا عوارض زیست محیطیِ محسوسی می شد که گاه جبران این آسیب ها و مخاطرات حتی امکانپذیر دریچه بازدید حرفه کویلی نمی نمود. در فضاهایی که از روزنه مشاهده رشته کویل خطی کله قندی استفاده می‌شود به جهت دمشِ هوا هم از همین نوع روزنه خطی کله قندی استعمال میشود. جهت کارگزاشتن همین دریچه تهیه هوا بر روی دیوار های از محصول کاذب مهم مصالح خشک نیز باید توجه به اندازه را داشته باشید که دور تادور باز شوی دریچه از پروفیل های منحصربه‌فرد سقف کاذب جهت استحکام و اتصال مطمئن دریچه به دیوار استعمال گردد. چنانچه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم دریچه حرفه کویل سقفی اصفهان لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر