توجه داشته باشید که تغییر لحن یک عدد از تکنیک های تقویت بداهه گویی هست و نباید به سادگی از کنار آن گذشت. افزایش و به دست آوردن دیتاها بیشتر، از ترفند های تقویت بداهه گویی محسوب میشود. وقتی که این مسئله رخداد میافتد، میزان تنفس ارتقاء یافته و هوای زیادی استنشاق میشود. اما میتوانید اهمیت طرح سوالاتی مانند «واقعا صدای من شبیه به همین شخص است؟ بهتر می باشد به جای این که حواسمان به خطا نکردن باشد، ارتباطات خود و فن بیان خویش را آگاهانه زیر حیث بگیریم و خطاهای خود را پذیرفته و درصدد اصلاح آن‌ها بربیاییم؛ چرا که آغاز هر کاری من گزاره تقویت رشته ابلاغ ممکن است همپا مهم نادرست باشد. ولی می بایست متذکر شد که تند گفتن عبارات در دوران سخنرانی، فعالیت صحیح و پیشنهاد شدهای نخواهد بود؛ چرا که همین موضوع می تواند شخص شنونده را آزار دهد و سبب ساز کلافگی بیش از حد او شود. این مهارت یعنی اینکه ما چه میزان توان در استفاده نمودن لغت ها و جمله ها داریم. شمرده صحبت کردن به نفوذ صحبت شما یاری می کند و منجر می شود کلمات به صورت مناسب در جای مطلوب در ذهن شنوندگان بنشیند. در جلسات و آکادمیهای بسط شخصی به طور معمول تمرینهایی به جهت این مهارتها داده میشود ولی ممکن می باشد شما به یاری تمرینهای شخصی و ارائه شده در همین مطلب مهارت های کلامی را فرابگیرید. اعتنا ویژهای به مهارت های کلامی شده است به طوری که در کلیه مدرسه ها و دانش کده همین درس به تیتر یک عنوان آکادمیک تدریس میشود. تکرار این فعالیت شما را به مهارت بالایی فن ابلاغ جلوی دوربین میرساند. هر چه شما بتوانید اساسی شتاب بیشتری یک نوشته را بدون خطا و به شکل اعصاب مطالعه کنید، به مهارت بیشتری در کلام نمودن میرسید. قبل از این که بریم سراغ عصر مجانی اذن بدهید در ارتباط اهمیت ۳ گزاره خطر ناک در مشاجره تدریس رشته ابلاغ بگویم. فرایند تدریس در عصر بدون پول حرفه بیان به چه صورت است؟ هنگامی که درحال کلام کردن می‌باشید و همت دارید موضوعی را تفسیر و یا این که مشکلی را رفع کنید، اگر بضاعت و توان انتقال درست پیام را نداشته باشید، ممکن هست سوءتفاهم به‌وجود بیاید یا مشکلتان بزرگتر از قبل شود. از سخنرانی برای انتقال اطلاعات مهم، تاریخچه، پیشینه، نظریه ها و معادلات به کار گیری می شود. به جهت تقویت حرفه ابلاغ خویش کارایی نمایید پیش از اجرا جلوی جمع، به رخ تمرین حساس سرعتی متعادل سخن کرده و صدای خویش را ضبط کرده و بعد اصلی پخش کردن، ریتم و میزان شتاب خویش را باز‌نگری کنید. آن‌گاه روبروی آینه بایستید و اهمیت شخصی که در آینه است، سخن کنید. هنگامی که اصلی اطمینان سخنرانی میکنید و سخنان خویش را مهم عارضه ها اعتبار ثابت میکنید، مخاطب هم سخنان شما را به راحتی میپذیرد. به این ترتیب در وقتتان صرفهجویی، در کارتان ترقی و از مهارتتان سود کسب میکنید و توان شکافت کلامتان را بالا میبرید.

ایندکسر