تابلوهای اخطاری یا هشدار دهنده اکثرا به شکل مثلث اساسی نوار کناره قرمز رنگ و حیاتی زمینه سپید طراحی و ساخته می شوند و در واقع نوعی خطر را هشدار می دهند. ولی در تابلوهای اخطاری یا این که هشدار دهنده ۷ گونه تابلو دیگر نیز وجود دارد که به صورت مثلث نمی باشند. ماده13ـ در مواقعی که مطابق این قانون، انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه مهم استعمال از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است، حسب آیتم به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا این که راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال نمونه سوال آئین نامه اهمیت ۹۹ مییابد. و رانندگیصادر و به صاحب و مالک وسیله نقلیه تسلیم میگردد. در همین آموزش قصد داریم بطور کامل اشکال تابلوهای هدایت رانندگی را به همپا تصاویر و توضیحات به شما معرفی کنیم. در واقع شما سوالات را فارغ از انحصار وقتی جواب میدادید و باید در سطح بعدی سوالات را حساس در حیث گرفتن انحصار هنگامی جواب دهید. بروز تصادف و ازدحام مضاعف به علت عدم دید مناسب، به خصوص در حالت جوی نامساعد مانند باران و گرد و غبار، نیاز به بهینه سازی و ارتقا عملکرد تابلوها و علایم راهنمایی را به وضوح نمایان می-سازد. همانطور که گفته شد، ماهیت دوربینهای ثبت خلافی دوربین، به عبارتی طور که از نامشان پیداست، ثبت شتاب غیرمجاز و این مدل از تخلفات است.به همین علت در ثبت تخلفات هدایت و رانندگی مثمرثمر کار کرده و به قانونمند نمودن شهر امداد زیاد ویژهای خواهند کرد. تبصره2ـ صددرصد درآمد حاصل از این ماده پس از واریز به بانک در اختیار شهرداری ذیربط قرار می گیرد تا به جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه کند. در مکتوب دین نامه بیش از ۲۰۰ نوع تابلو وجود دارد که هر کدام معنی و مضمون‌ یگانه خویش را دارند. قبضیو به جهت همه پلتفورم ها وجود دارد و کلیدی به کارگیری از اپلیکیشن قبضینو می توانید به راحتی کل امورات پرداخت و استعلام خلافی و چاپ مقدار جریمه را انجام دهید. از آنجایی که تعداد تابلوهای هدایت و رانندگی در کتاب آئین نامه بسیار می باشد به این ترتیب یادگیری آن فعالیت سخت و روزگار بری می باشد. اعتنا داشته باشید در رخ عدم پرداخت قبض جریمه در مقطع زمانی انتخاب شده به وسیله پلیس هدایت مبلغ جریمه دوبرابر خواهد شد. به صورت جداگانه پرسش ها مربوط به بخش فنی را مرور نمائید تا حساس مرور سوالات به رخ جدا و تالیف نکات در زمان جواب گویی به هر امتحان اشراف به اندازه بر بخش فنی مثل بقیه بخش ها داشته باشید. سوال دشوار برای هر کدام گوناگون هست البته غالبا سوالاتی که بیشترین % نادرست را دارد از هر دو طیف به رخ یکجا جمعآوری شده و در اختیار شما قرار می گیرد تا شما بتوانید به راحتی از پس همین پرسش ها نیز نمونه پرسش ها دین نامه موتور ۱۴۰۰ برآیید.

ایندکسر