این سمعکها کوچکترین سمعک جهان هستند. روکشهای رنگ پوست منجر میشود همین سمعکها کاهش گزینه اعتنا واقع شوند. ۲. محیطهای گرم و مرطوب: گرما و رطوبت سبب ساز زودتر خراب شدن باتری میشود. ۳. به کارگیری مداوم از سمعک: هر چقدر سمعک به مدت بیشتری و به شکل مداوم واضح باشد طول عمر باتری هم زودتر کمتر مییابد. همچنین تکنولوژی پیشرفته مانند قابلیت کمتر نویز زمینه، حذف فیدبک و نویز باد سمعک های دیجیتال را زیاد پرطرفدار کرده است. به همین مدل کمتر شنوایی کاهش شنوایی حرکتی گفته می شود. این سمعک هانیز متناسب حساس نیاز خرید کننده به ترازو گوش ساخته میشوند. ضمناً باتریهای کوچکی که به جهت پر‌نور کردن این سمعک به فعالیت میروند قدمت کمتری نسبت به باتری سمعکهای پشت تلفن همراه دارا‌هستند و در فواصل هنگامی کوتاهی نیاز به تعویض دارند. ما در طنین سمعک علی رغم بسیاری، به هیچ عنوان پس از خرید کردن سمعک، شما را رها نخواهیم کرد و برعکس شدیدا تاکید می کنیم که تا انتها عصر گارانتی به صورت 100% بدون‌پول پاسخگوی خدمات گزینه نیاز شما خوا‌هیم بود. ۱. شنوایی خیلی ضعیف: اگر شخص استفادهکننده از سمعک، شنوایی خیلی ناچیز و عمیق داشته باشد به جهت جبران آن موقعیت باتری را در بیشترین شرایط خویش قرارمیدهد که همین نکته سبب ساز ناچیز شدن ارتفاع عمر باتری میشود. مهمترین مزیت یک سمعک نامرئی، همان نامرئی بودن و چشم نشدن ان هست که می تواند منجر ایجاداعتماد به نفس در شخص ناچیز شنوا شود. میزان مرغوب بودن سمعکهای نامرئی به جهت ناچیز شنوایی ملایم تا میانگین دوچندان عالی میباشد و اصوات را به لطف به گوش شخص میرساند. سمعکهای نامرئی به گونهای طراحی شده اند که به عمق نتورک گوش نزدیک باشند. سمعک داخل تلفن همراه (ITE) از سمعکهای نامرئی و باطن کانال بزرگتر می باشد و در قسمت صدفه لاله گوش قرار میگیرند. آناتومی گوش: شنوایی شناس هنگام انتخاب سمعک به جهت شما به آناتومی گوش و موقعیت نتورک گوش شما نگاه می نماید و باتوجه به آن سمعک مناسب برای گوش شما تعیین می کند. اما، باید گفت که این مدل سمعک برای همهی افراد مطلوب نیست. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها بسیار بخش اعظم در گزینه سمعک دندانی لطفا به بازدید از وب تارنما ما.

ایندکسر