اگر شما از مخالفین مشاوره در هر زمینه ای هستید و معتقدید هزینه مشاوره بازاریابی از کجا تامین شود و آن را هزینه بیهوده می پندارید یا اینکه از نظر شما کسب و کارتان نیازی به مشاور ندارد، می توان گفت حضور فرد سومی که دانش، تجربه و تخصص مورد نیاز در حوزه کاری شما را دارد می تواند بی طرف به موضوعات و مشکلات سازمان نگاه کند و در اندازه گیری موفقیت سازمان شما را یاری دهد. برنامهریزی سالیانه و درازمدت شرکت، درگیر مسائل جاری شرکت میباشد، ولی مدیریت شرکت هم برای تعیین اینکه چه فعالیتی را ادامه داده و یا چه فعالیتهای جدیدی را اضافه کند نیز برنامهریزی داشته باشد. به عنوان مثال در سال 1395 سلسله تحقیقاتی جهت بررسی انواع خدمات مشاوره بازاریابی در سایر کشورها جهت بنچ مارک خدمات صورت پذیرفت و هم اکنون نیز در حال بررسی خدمات مشاوره بازاریابی ، مشاوره تبلیغات و مشاوره فروش در سایر فرهنگ ها و کشورها هستیم تا با مقایسه و بومی سازی آنها خدماتی درخور مدیران و برندهای ایرانی ارائه نماییم. بازاریابی نه تنها مخاطبین را با برند تجاری کسب و کار ما آشنا می کند بلکه موجب رشد کسب و کار، افزایش فروش و ارتباط بهتر و نزدیک تر با مشتریان می شود.

چند گام برای داشتن استراتژی بازاریابی موفق وجود دارد که مشاور بازاریابی محتوا باید از آن ها استفاده کند تا به یک استراتژی بازاریابی موفق برسد. برنامهریزی استراتژیک در حقیقت این نیاز را تأمین نموده و این امکان را میدهد که سازمان خود را با فرصتها و تهدیدهای متغیر محیط دائماً سازگار کند. شرکت های تحقیقات بازاریابی در گردآوری، تحلیل و گزارش اطلاعات متخصص هستند. مشاوره بازاریابی صنعتی میتواند تکنیکهای بازاریابی واحدهای صنعتی که متفاوت از کسب و کارهای خرد است را ارایه دهد. چرا که تحلیل مسائل و مشکلات خارج از حوصله و زمان مدیر سازمان است و قرار نیست همه کارها را یک شخص انجام دهد. باید در ثانیه های ابتدایی به مشتری بگوئید که از کدام سازمان یا ارگان و چرا با او تماس گرفته اید؟ 15. مزیتی برای سازمان در مقابل رقیبان به دست میدهد. خرید از شما برای مشتری چه مزیتی دارد؟ آیا برای سازمان ها بهتر است تا فعالیت تحقیقات بازار خود را با شرکتهایی که در رشته بازاریابی مجرب و متخصص هستند، برون سپاری کنند و یا آنکه اساساً در خود شرکت تحقیقات بازاریابی تجربه شود؟ یکی از شاخصهای اندازهگیری نتایج، برآورد تعداد کسانی است که از طریق رسانه های گروهی، از یک خبر مطلع میشوند.

افزایش کارایی و اثربخشی برنامه های بازاریابی از طریق نظامند نمودن فرآیند بازاریابی و بهره گیری از سیستم های نوین بازاریابی . اثربخش: حضور مشاور بازاریابی در کنار کسب و کار شما و اجرای استراتژی ها زیر نظر مشاور بازاریابی و فروش می تواند اثربخشی و سودآوری بیشتری برای سازمان شما همراه داشته باشد. تبیین استراتژی فروش، مهندسی فروش و ارزیابی و عارضهیابی فرایند فروش (حضوری و رو در رو، تلفنی، اینترنتی)، رصد بازار و رقبا و تعریف مشتری و بازارهای هدف، تدوین برنامه آموزشی و نقشه راه برای مدیران فروش و سرپرستان فروش منطقهای و سرپرستان فروش بینالمللی و همچنین فروشندگان، آموزش تکنیکهای فروشندگی حرفهای و برقراری ارتباط مناسب و موثر با مشتری، آموزش پیگیری فرایند فروش و… برنامهی سالیانه، وضعیت بازرگانی جاری شرکت، اهداف و استراتژی بازرگانی آن، برنامهی عملیاتی، بودجه و سیستمهای کنترلی را برای یکسال مشخص میکند. برنامهی درازمدت، عوامل و نیروهای اصلی را که بر فعالیتهای شرکت در طول سالهای آینده اثر میگذارد، مشخص مینماید. در این میان می توانید از اینستاگرام Instagram نیز بهره مند شوید.

آنها در استفاده از تکنیک های تحقیقاتی پیچیده و پیشرفته مزیت نسبی دارند و می توانند این کار را در حداقل زمان ممکن و با کیفیت و کارایی بالاتری انجام دهند. از محتواهای جذاب استفاده کنید: محتوا در بازاریابی محتوا لزوما محدود به مطالب نوشتاری نمی شود بلکه مطالب دیداری و شنیداری را نیز در بر می گیرد. سنجش اثر بخشی بازاریابی و تبلیغات از جمله تجزیه و تحلیل تیزرهای تبلیغاتی متناسب بازار هدف و ماموریت شرکتها . بسیاری از شرکتها بدون برنامهریزی رسمی کار میکنند. این قبیل مدیران، معمولاً شرایط متغیر بازار را بهانهای برای عدم امکان برنامهریزی مطرح میکنند. در شرکتهای قدیمی، بسیاری از مدیران مطرح میکنند که آنها بدون برنامهریزی رسمی، کارهایشان را به نفع مطلوب انجام دادند؛ بنابراین معتقدند برنامهریزی چیز خیلی مهمی نبوده و ضرورت آنچنانی ندارند و به همین لحاظ در مقابل داشتن برنامه مکتوب، از خود مقاومت نشان میدهند. مطالعه بازار و پیش بینی تغییر در نیازهای آینده مشتریان . برنامهریزی مدیران را وادار میکند که بصورت نظام یافته به آینده فکر کنند. یکی دیگر از ابزارهایی که میتواند موجب اشتهار و مقبولیت عام سازمانها شود، مشارکت ایشان در امور عامالمنفعه نطیر کمک به برگزاری مسابقات ورزشی، کمک به سیلزدگان، زلزلهزدگان و کمک به مبارزه با بیسوادی میباشد.

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با مشاور بازاریابی چیست وب سایت خود باشید.

ایندکسر