مضاف بر این، دریچه فن کوئل از بخش های دارای و حائز حساس تعبیه شده در ساختار سیستم های تهویه مطبوع تلقی می گردد. تمام بخش های روزنه شامل: کادر دریچه، اهرم و تیغه هوا و کانال ها و پره های دریچه از ورق روغنی ساخته می شود. به جهت مثال ارزش روزنه سقفی هوا یک ، دو ، سه و چهار طرفه ی مهم فرآورده آلومینیومی (با دمپر و بدون دمپر)، در مقایسه کلیدی بها این فرآورده مهم متاع آهن به طور حتم فراتر خواهد بود. نکته ی مهم: به جهت درک کردن ترازو ی بعدها روزنه کولر، ترازو ی داخل شبکه کولر ملاک بعدها دریچه کولر می باشد. ضروری به ذکر می باشد درصورت کارگزاشتن دمپرهای پشت دریچه ای دسترسی به دمپر از روی کادر و یا این که فاصله بین پره ها قابلیت پذیر خواهد بود. پره های دمپر بصورت افقی در پشت دریچه، و پره های عمودی روی قاب با روزنه باعث می شود که هوای داخل نتورک به هر طرف که نیاز باشد جهت دهی شود. به ادله خواص جداشوندگی فنری پره ها از فریم دریچه، پره های این جنس را می توان به راحتی از قاب انقطاع کرد و عملیات کارگزاشتن را از باطن کادر اجرا کرد که این موضوع باعث شده تا روی رخ قاب، نیازی به رخنه پیچ نباشد و اثر گذاری زیادی در زیبایی ظاهری و معماری فضا خواهد داشت. امروزه طراحان و ایجاد کنندگان اهل ایران به راحتی توانسته اند که روزنه های کولر اصلی کیفیت را روانه بازار کنند. شتاب هوای عبوری را تا 2000 فوت بر متر می تواند پیشتیبانی کند. الگوی پخش هوای همین مدل روزنه ها بصورت 360 مرتبه بوده و جهت سقف هایی تا ارتفاع 4 متر مطلوب است. اما ناگفته نماند که حصر ابعادی در ایجاد روزنه سقفی به دور پهن وجود دارد چرا که بازشو سقف بایستی 7 سانت از ابعاد پشت دریچه بخش اعظم باشد. همین دريچه سقفی جهت جهت دهی هوا از یک تا چهار سمت در سیستم هوای رفت آیتم به کار گیری قرار می گیرد که اغلب محل کارگزاری همین دریچه بر بر روی سقف و بدور از دیوار جانبی می باشد. از نام همین روزنه پیدا هست که تفاوت آن دارای دریچه های سقفی کلاف پهن در پروفیل استفاده شده در فریم دریچه می باشد. دریچه های خطی به شکل 1 طرفه اساسی پره های ثابت 90 جايگاه یا انحنای 30 جايگاه ساخت می شوند. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه دریچه کولر سقفی موهاوی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر