کانادا اگر میخواهید در شهری زندگی نمایید که تمام حقوق شهروندی شامل حالتان گردد مونترال انتخاب بسیار خوبی است. اداره مهاجرت، پناهندگی، و شهروندی کانادا (IRCC) تأیید کرده است که به انتخاب متقاضی برای اکسپرس انتری و بررسی پروندههای اقامت دائم ادامه خواهد داد. توجه داشته باشید که برای کسب درآمد از طریق ترجمه باید تواناییهای نوشتاری و گفتاری خوبی در هر دو زبان مبدا و مقصد داشته باشید. کشور کانادا به عنوان یکی از بزرگ ترین اقتصادهای دنیا شناخته شده است به همین دلیل دانشجویانی که در کشور کانادا فارغ التحصیل می شوند، فرصت های شغلی خوبی در کانادا خواهند داشت به همین دلیل مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل یکی از بهترین روش های مهاجرت به کانادا محسوب می شود و هر ساله تعداد زیادی از افراد از طریق ویزای دانشجویی به کانادا مهاجرت کرده و سعی می کنند بعد از فارغ التحصیل شدن، اقامت دائم کانادا را اخذ کنند. ویزای دانشآموزی، ویزای دانشجویی از طریق پذیرش در دانشگاه یا کالج میسر میشود. برای اخذ ویزای دانشجویی، متقاضیان باید تمکن مالی خود را برای تامین هزینههای زندگی و تحصیل اثبات کرده و یا بورسیههای دانشجویی دریافت کرده باشند.

مهاجرت به کانادا

کاناداکانادا وارد بازار کار شده و برای گرفتن اقامت دائم خود اقدام کنند. تحت برنامه سرمایه گذاران، یک مهاجرت بالقوه کسب و کار باید دانش کسب و کار گسترده بع علاوه دارا بودن سرمایه قابل توجهی بسیار مورد اهمیت است. مهاجرت از طریق این برنامه مستلزم دانش و تجربهی زیاد است، یا برای افراد دانشآموخته و باتجربهای است که پیشنهادهای کاری دریافت کردهاند.

ایندکسر