و عمود بر جهت حرکت پیستون ایجاد شده و محل قرار گیری گژن پین است. در اینجا باید گفت بر مغایر تصور، شوینده های انژکتور تا حدی موجب برطرف شدن کربن های تجمع یافته در درون سیلندر که در کیلومترهای بالا مقدمات صدمه به موتور را آماده می کند، می شود. وجود آلودگی ها و کربن موجب تشکیل رسوب در شیارهای پیستون می شود، در نتیجه سبب به چسبندگی و قفل شدن رینگ می گردد. ممکن می باشد همین سوال برای شما پیش بیاید که به کارگیری از انژکتورشوی ها چه ارتباطی اهمیت قفل و چسبنگی حلقه دارد ؟ در صورتی که خودور شما مبتلا قفل حلقه پیستون شود، حلقه توانایی توده نمودن روغن از جداره سیلندر را از دست می دهد و روغن باقی ما‌نده بر بر روی جداره سیلندر می سوزد و به شکل بخار از درب روغن بیرون می شود. این مرحله صاف از طرز تولید یک انحنا کوچک بر بر روی حلقه موتور به وجود میآید که حیاتی چشم پیستون نورال هم چشم نمیشود. عمل این رینگها در دست گرفتن پخش روغن بر روی دیواره سیلندر است. رینگ پیستون روغنی روغن اضافی بر روی جداره سیلندر را به امداد رینگیهای فولادی بالا و پایین و فنر پیستون شاتون فورج پیچشی پاک میکند. رینگ پیستون روغنی چیست؟ فنر غالبا شامل یک سری سوراخ یا این که پنجره (مجرا) به جهت رجوع و برگشت روغن به شیار رینگ روغنی می­باشند. برای این‌که مصرف روغن بهخوبی کنترل شود، در پشت این رینگها از منبسط کنندههای فنری استعمال میشود. به این صورت که ابتدا دمای اتاقک احتراق را مضاعف بالا می برند و پس از این‌که دما به ترازو به اندازه بالا رفت ماده سوختنی را حیاتی هوا ترکیب میکنند. پس از معرفی حلقه پیستون نوبت به تحلیل وظایف همین قطعه در اتومبیل میرسد. یکی از ویژگیهای همین جور موتور همین است که می توان آن را نزدیک کف خودرو قرار اعطا کرد و به این وسیله، مرکز ثقل اتومبیل را به زمین نزدیک کرد. هوا به وسیله ترکیبی از سوپرشارژر و توربوشارژ اهمیت هندسه متغیر به داخل سیلندرها تزریق میشود. در موتور دیزلی اتاق احتراق در باطن تاج پیستون تعبیه می شود به همین ادله تاج پیستون حساس گودی زیاد است. رخ سر همین پیستون ها ، به حرکت مواد سوختی در اتاق احتراق جهت انفجار بهتر کمک میکند. سیلندرها در موتور طوری چیده شدهاند که یکی از پس از دیگری یا به شکل دوتایی مرحلهٔ احتراق را بگذرانند. پس زمانی میشنوید که موتور یک خودروی ۲ لیتری است، یعنی ۲ لیتر هوا در آن میگنجد. حرکت خطی بالا به تحت آن هم مبداء نیروی موتور است به این ترتیب که با ذیل آمدن بر اثر فشار گازهای ناشی از احتراق باطن سیلندر نیروی ساخت شده از انفجار هوا و سوخت را به بخشهای دیگر موتور منتقل میکند. فشار درون سیلندر تا حدود ۴۰ اتمسفر بالا میرود و بر اثر همین تراکم دوچندان حرارت هوا داخل سیلندر به شدت ارتقا یافته و به حدود ۶۰۰ رتبه سانتیگراد میرسد. بر اثر آلودگی های کربنی و افزایش رسوبات در محفظه احتراق، حلقه کار کشته به حرکت آزادانه در شیار پیستون نمی باشد و به اصطلاح «قفل رینگ» تولید می شود. یکی از از اجزای دارای یک سیستم هیدرولیک، پیستون هیدرولیک می باشد.این قطعه در باطن سیلندر، حرکت خطی نموده و روغن را ساماندهی و به آن سرعت می دهد. اکثر اوقات رینگهای روغن سه تکه هستند. ساختار همین رینگها یک تکه است. متاع این رینگها از چدن است. کروم به فعالیت رفته در این نوع رینگها سبب کمتر ساییدگی خواهد piston 1more شد. نشت دوچندان بنزین از سر پیستون و به کار گیری از رینگ نامرغوب از عواملی هستند که سبب خراب شدن همین قطعه در وقتی کوتاه خواهند شد. از آن ها در برخی از اتومبیل های دیزلی لبریز توان استفاده می شود. از این رو وظیفه خاصی در موتور ماشین به جهت همین قطعه تمجید شده است. در عاقبت یک موتور هارلی داویدسون صدایی مشابه به tomp-tomp داراست که شخصیت خاصی به این موتور سیکلت داده است. موتور های تخت صدای خاصی هم دارا هستند که آنها را تماما متمایز از سایر میکند. همین ترتیب به موتور کمک مینماید تا نرمتر و اهمیت صدای کمتری عمل کنند. شاتون نیز یک عدد از قطعاتی است که در صورتی که روغن کاری نشود در اثر اصطکاک اهمیت سایر قطعات فرسوده می‌شود و از عکس العمل آن صدای تق تق به گوش میرسد.

ایندکسر