بنابراین زمان کار اصلی سود پرک به دستورالعمل های ایمنی کار دارای سود پرک اعتنا نمایید. بدین ترتیب می بایست در حفظ و ذخیره آن توجه شود که به بدور از آب و رطوبت باشد. جاذب رطوبت می باشد و چنانچه در تماس کلیدی هوا باشد می تواند رطوبت هوا را جذب کند و دانه های آن به هم بچسبد. اشخاص دارای گلوکوم نباید در معرض رطوبت و یا این که غبار سدیم هیدروکسید قرارگیرند چون که آن فشار دیده را بالا .می برد . شرایط مستعد کننده : اشخاص اهمیت بیماری های تنفسی ، چشمی و پوستی گذشته ، ممکن هست نسبت به سدیم هیدروکسید اساسی خیس باشند . تماس همزمان اصلی مواد شیمیایی تحریک کننده و خورنده دیگر ، ممکن میباشد اثرات سمی هیدروکسید سدیم راتشدید نماید . تماس چشمی : تماس چشمی حیاتی گرانولهای هیدروکسید سدیم یا محلولهای غلیظ می تواند پروتئين های دیده را هیدرولیز کرده ، سبب سوختگی شدید و زخم چشمی گردد . نکته اهمیت قابل ذکر اینست که کمبود سوختگی پر‌نور و قابل رویت در دهن وجود سوختگی مری را رد نمیکند . قطعا از شیشه پیرکس به کار گیری کنید و ظرف را در یک سطل یخ فرو ببرید تا گرما را تحت بیاورید. هر شخصی که از محصولات حاوی همین ماده استعمال می نماید می تواند در معرض خطر قرار گیرد. به جهت مثال این صابون های زینتی مضاعف قشنگ که فرآورده پیج اینستاگرام شیدخت (shidokhtsoap) که یک صابون سازی خانگی میباشد شالوده های گلیسیرینه و صابونی دارا هستند که برای لطافت پوست فراوان موثر هستند، در آن از همین ماده به کار گیری شده است. پوست : انقطاع پر سرعت تماس پوستی مهم است . اقدامات کمکهای اولیه در رخ تماس محلول سود سوزآور حساس پوست شامل شستشوی محل تماس دارای حجم متعددی آب است. هیدروکسید فلزهای واسطه معمولا نامحلول هستند و به این می اقتدار از واکنش آن ها مهم کاستیک سودا به منظور ساخت رسوب فلزات واسطه استفاده کرد. دیده : سریعا چشم ها را به جهت 15دقیقه شتشو بدهید درحالیکه پلکها را به بالامیبرید . به جهت اشخاصی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استعمال از سدیم هیدروکسید ساختار ، شما احتمالا می توانید اساسی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر