در ادامه نخست به بعضی از دست اندرکاران میپردازیم که نیز روی قیمت زمین تجاری اثر گذار هستند و هم قیمت زمین مسکونی. به طور کلی عامل ها متفاوتی در گزینش بها زمین مسکونی و تجاری اثر گذار هستند. همانطور که گفتیم یک سری ویژگیها نیز روی ارزش زمین تجاری اثر گذارند هم بر روی بها گذاری زمین مسکونی. برخی از این عوامل به جهت زمین تجاری و مسکونی مشترک هستند، بعضا از کارداران تنها بر روی بها زمین مسکونی اثر گذارند و بعضا دیگر تنها در گزینش قیمت زمین تجاری نقش دارند. چه عواملی به صورت مشترک بر روی قیمت زمین تجاری و مسکونی اثر گذارند؟ وی افزود: کمتر فردی را می قدرت یافت که در بازار موجود، نگاه سرمایهگذاری به خرید مساکن سابق ساز داشته باشد و جز در مواردی مختص که منازل و واحدها و آپارتمان های اینچنینی ،زیر بها به فروش می رسند، نگاه سرمایه ای به آن متمرکز می شود و دارای این اوصاف، در حالت عادی، خریداران مشمول کسانی می شوند که از سکونت در منازل استیجاری خسته شده و در غایت تلاش خود را به جهت صاحب خانه شدن دارای فوریت به عمل بسته اند، در نتیجه اهمیت عنایت به قیمت زیر خیس این املاک و واحدها، قدرت خرید قشرها ضعیف جامعه به نرخ همین واحدها، نزدیک تر به لحاظ می رسد. انتشار گزارش بانک مرکزی مبنی بر افزایش 60 درصدی خرید واحدهای 16 تا 20 ساله در ماه گذشته، (به نسبت مدت دوران شبیه در سال قبل) به روشنی سیر و پروسه صعودی گرایش و اقبال به منازل و آپارتمان های اینچنینی را به تصویر میکشد. زیرا نیز موسسات اجراکننده اینگونه پروژهها معمولاً به ادله عشق مردم به همین سبک در اجرای آن ماهرتر هستند. در مورد شهر تهران، برابر طرح جامع جدید مصوب ۱۳۸۶ استعمال از اراضی در این شهر بر اساس ضوابط و معیارهای معین در چهار پهنه متفاوتی و کلان هست که عبارتاند از: سکونت، فعالیت، مختلط و حفاظت. طرح جامع مسکن نیز نیاز سالیانه کشور به واحدهای مسکونی را یک میلیون واحد اعلام کرده است. آنگاه نکاتی درباره این دست اندرکاران ابلاغ کرده و در غایت اصلیترین دلیل تفاوت ارزش زمین تجاری اساسی مسکونی را اهمیت مثال بررسی میکنیم. وی افزود: اهمیت همه این اوصاف و گمانه زنیها، بعضا از واهمه ارتقا ناگهانی قیمت و افت قیمت پول خود، در خرید مسکن تعجیل کرده و ترجیح می دهند به جای صبر و کارایی برای ارتقاء نقدینگی خود و خرید کردن منازل و واحدهای مسکونی نوساز، اندوخته خود را سرعت بالا خیس به ملک تبدیل نمایند تا در افزایش ناگهانی نرخ و قیمت مسکن (به زعم متقاضیان خرید آپارتمان های قدیمی) متضرر مسکن برج 135 نشوند. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در مورد دانلود پلان برج مسکونی 20 طبقه لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر