شكل (1) يك دسته رینگ پیستون را نشان می دهد. در رخ زیر، دو دسته شالوده مختلف که معماران در همین آیتم به کار میبرند، نشان داده شده است. ۲- چرا گرفتن پونز میان دو انگشت و فشردن آن می تواند سبب زخم رساندن به یک عدد از انگشت ها شود؟ حساس خواهش خدمت از طرز رگلاژ، دیگر احتیاجی به مراجعه به تعمیرگاه سوای اطلاع از داد و فریاد و یا این که بسته بودن آن نخواهید داشت. ۱- یکی از توصیههایی که همواره باید جدی بگیریم، همین است که روی مرحله یک استخر یخ زده یا این که دریاچه یخ زده رویه نرویم چون فشاری که وزن ما تولید میکند، ممکن است برای شکستن یخ به اندازه باشد. اگر برایتان سوال هست که تا چه مقدار دما در اثر کارکرد این قطعه تولید می شود، بایستی بگوییم که نیرویی که در حرکت انبساطی به کف پیستون وارد می شود، تا 1800 نیوتون توان دارد. کلیدی توجه به تمجید فشار تفسیر بدهید چرا امدادگر از یک نردبان پهناور به جهت حرکت روی تراز یک دریاچه یخ زده، به کار گیری کرده است. به جهت تحمل وزن یک ساختمان، دیوارهای آن را بر روی مبنا های بتونی، میسازند. از معایب پیستونهای ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم میتوان انبساط فراوان آن ها اشاره کرد که پیش از همین هم به آن اشاره شد. که ضمن خنک کاری، از انبساط پیستون دوری می کند. این لقی در پیستونهای آلومینیومی به علت انبساط مضاعف عمده در نظر گرفته میشود. پاسخ: هر چه مرحله تماس نیرو کلیدی تراز کمتر باشد، فشار وارد شده به تراز عمده میشود. پاسخ: در نقاط پایینتر درون بطری فشار بیشتری وجود داراست زیرا، هر چه عمق یک نقطه عمده باشد، ارتفاع بیشتری از مایع بر روی آن قرار داراست و بدین ترتیب نیروی وزن مایع عمده میشود. همین عایق بندی حیاتی یک سری حلقه یا این که حلقه انجام می شود که در اطراف پیستون قرار می گیرد. در صورتی که از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه پیستون بنز ده تن لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر