واژه ژنیکوماستی به دو بخش تقسیم می شود بخش نخستین ژنیکو به این معنی که “زن” و بخش دوم ماستی به معنای “سینه” است. همانطور که قبلاً هم اشاره شد، ژنیکوماستی پهناور شدن بافت غده به جای بافت چربی است. در مورد ها شدید ژنیکوماستی ممکن میباشد وزن بافت اضافی سینه سبب ساز آویزان شدن سینه ها و کشیدگی حیطه ی هاله شود . بدن اکثر اوقات اشخاص علی الخصوص آقایان و خانم ها اصلی هورمون های مشترکی است که در حالتی که این هورمون ها تعادل خودشان را از دست بدهند سبب پیدایش برخی از علامت ها می شود که یکی از از آن ها در آقایان بزرگ شدن پستان می باشد. پهناور شدن پستان معمولاً خفیف و بدون درد است البته بعضا از مردان از این مورد قضیه رنج می‌برند و اعتراض میکنند. به پهناور شدن سینه در مردان گفته می شود ممکن می باشد بصورت فیژیولوژیک باشد در بازه نوزادی نوجوانی و پبری حادثه بیافتد که به آن ها ژنیکوماستی فیژیولوژیکی گویند و یا این که بصورت پاتوبیولوژیکی باشد به این معنی که ژنیکوماستی ای که بیماری محسوب شود. ممکن می باشد بزرگی سینه در مردان باعث آزردگی و کمتر اعتماد به نفس شان گردد آقایان می توانند کلیدی انجام عمل ژنیکوماستی که نوعی جراحی سینه در مردان می باشد ، حجم سینه خویش را کاهش دیتا و قفسه سینه ای صاف تری داشته باشند. درصورتیکه پهناور شدن سینهها در مردی به سرعت، و نه به تدریج، رو به ارتقاء باشد، ممکن می باشد مشکل خاصی در تندستی او وجود داشته باشد. در این دسته ژنیکوماستی برهان پهناور شدن پستان ها بخش اعظم بودن نسبی استروژن نسبت به تستوسترون در خون اشخاص است همین جور ژنیکوماستی نوع پیری و نوزادیشان به طور معمول به شکل دو طرفه است اما نوعی که در نوجوانی اتفاق می افتد اغلب به شکل یک طرفه عمل ژنیکوماستی در بیمارستان دولتی میباشد. چه بیماری ها و موقعیت باعث ساخت ژنیکوماستی می شود؟ جراحی سینه در همین افراد جزو جراحی های حیاتی میباشد چون علاوه بر حذف بافت پستانی زنانه باید ظاهر و فرمی مناسب سپس از جراحی ایجاد شود. سرطانها ممکن است هورمون هایی را تولید کنند که موجب پیدایش ژنیکوماستی شوند.به ندرت، سرطان های غیر از تومورهای بیضه ممکن هست هورمون هایی ایجاد نمایند که می تواند موجب بروز ژنیکوماستی شود.

ایندکسر