سگ ها بیش از هر حیوان دیگری خودشان را کلیدی مراد های انسانی وفق داده اند. به یاد داشته باشید که حیوان خانگی شما هیچگاه نباید انتظار دعوا را پس از آمدن به نزد شما داشته باشد و همیشه اصلی لطف او را تشویق و تحسین کنید. اطمینان حاصل نمایید سگ شما درباره این که در زمان پیادهروی ادرار و مدفوع کند تدریس دیده است. برای این‌که سگ وفاداری داشته باشید، بایستی زمان خوبی را اساسی او بگذرانید و از سر رفتن طاقت او خودداری کنید. یک گذر تاریخی تعدادی هزار ساله به اندازه بود تا سگ ها ریشه هایشان را کاملاً از گرگ ها جدا نمایند و به صورت نژادهای مختلف تغییر رخ بدهند. اما همین کلیه سبب نشده میباشد که دنیای سگ ها از آن غریزه ماندگار تاریخی خالی شده باشد. البته همین خوی و اخلاق باستانی تا چه ترازو در دنیای امروز سگ ها برجسته است؟ اما هیچ کدام از همین حیوانات نتوانستند به ترازو سگ ها زیر اثر گذاری خواسته های انسانی قرار بگیرند. رفتارشناسان دریافتهاند که مبنا تربیت، مبتنی بر همبستگی و یا احترامی می باشد که فی مابین حیوانات و انسان ها به وجود میآید. سگ ها، گرگ هایی بودند که در امتداد دوران به وسیله انسان های اول به تیتر حیوانات اهلی پرورش دیتا شدند و درحال حاضر پس از گذر ایام در قامت نژادهایی متنوع یار ما هستند. هزاران سال می باشد که سگ ها به عنوان یک نژاد اهلی شده از گرگ ها، یاد گرفته اند که چطور در کنار ما زندگی کنند. آن‌ها اهمیت هوش بالا و زندگی کاملا منعطف می توانند حجم گسترده ای از خواسته ها، دستور ها و یا این که وظایف را انجام دهند. وقتی که سگ به نزد شما آمد، شادی و شوق واشتیاق خویش را به طور کامل بروز بدهید و پاداش را به او بدهید. تا جاییکه به مرور روزگار نژادهای متنوع از سگ ها به طور کامل مسیری متعدد را طی کردند و اکنون در مدل هایی مخصوص که کمترین شباهتی به نیز دارند، شناخته می شوند. همین تغییر در جور های نژادی سگ ها آنچنان میباشد که دانشمندان نمی توانند اولین نژاد از سگ هایی که ذیل رشد قرار گرفته اند را معرفی کنند. به جهت افرادی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در آیتم چگونگی استعمال از خرید سگ اشپیتز ، شما احتمالا می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر