یکی از شاخصهایی که دوزینگ پمپ را از پمپهای مشابه آن جداازهم می‌نماید قابلیت و امکان تغییر جریان رفت و برگشتی است. پمپ سیال را پمپاژ نمی کند: پمپ هواگیری نشده – پمپ یا لوله مکش به طور تام از سیال لبریز نشده هست – مکش پمپ بیش از حد میباشد -بین فشار مکش و فشار بخار سیال تفاوت اندکی وجود دارااست -در خط مکش، هوا وجود دارااست – آب بندهای لوله بسته شده میباشد -سرعت خیلی زیاد می باشد -هد تمام سیستم بخش اعظم از هد طراحی پمپ میباشد – جسمی خارجی در پره افتاده میباشد – عدم تقارن . به خاطر اینکه خط کالیبر به طور هم‌زمان از مبدا مختصات عبور نمی نماید . حتمی به ذکر است که همین جور پمپ حساس حجم تزریقی کمتری نسبت به پمپ های برقی می باشد. يكي ديگر از رویه هاي كم كردن شدت ضربه بكار بردن پمپ هاي دو ضربه اي هست كه در شكا نشان داده شده است. مقدار حداكثرمجاز فشار كاري طراحي پمپ را مقاومت مكانيكي اجزا پمپ در برعلیه فشار داخلـي تعيـين مـي كنند ولي درعين هم اکنون حداكثر سرعت خطي مجاز پيستون ،كار رضايتبخش سوپاپها و حداقل زمانه كافي بـراي لبریز شدن سيلندر از مايع وضعيت كاردهي پمپ ،را معلوم مي كند . این سیستم کنترلکننده، میتواند سرعت جریان، عملکرد خاموش و پر‌نور شدن دستگاه و همچنین، مواردی مانند هشدارهایی که ممکن میباشد به جهت خشک شدن و گاز زدایی وجود داشته باشد را تغییر و تحول دهد. FLUX طیف گسترده ای از محصولات را بر مبنا اجزای جداگانه، مجموعه های از پیش پیکربندی شده و راه و روش حل های سیستم ارائه می دهد. 3- از نقطه حیث راندمان كار :درصورتيكه در هر دو طريقه شرايط طوري مهیا گردد كه تاسيسات مربوطه حیاتی حداكثر دبي كار كند راندمان يك واحد تبارک عمدتا بيشتر از راندمان كلي گروه واحدهاي كوچكتر می باشد در نتيجه از نقطه نظر راندمان نحوه دوم مناسبتر است . آیا ساینده است؟ آیا حامل ذرات جامد می باشد؟ به جهت اشخاصی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در گزینه چگونگی به کار گیری از دوزینگ پمپ دست دوم ، شما شاید می توانید با ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر