تصور می شود که گرد و غبار زغال فعال می تواند گاز روده را مختل کند. احتمال دارد خیال کنید که همین کلمه فقط یک نام تجاری میباشد و به شکلی که معرفی میشود، تأثیرگذار نخواهد بود. گرانولهای کربن فعال اغلب در محیط های تجاری مثل مراکز مدیر پسماند برای فرآیند فیلتراسیون استفاده می شود. زغال فعال را برای درمان واجب مصرف بیش از حد یا مسمومیت تایید کرده اند. اصلی توجه به به کارگیری از آن به عنوان جذب سموم در دستگاه گوارش در مسمومیت ، منطقی می باشد که برخی از اشخاص زغال فعال را به تیتر درمانی به جهت اسهال پیشنهاد می کنند. مردمان مدتهاست از زغال فعال به تیتر فیلتر آب طبیعی استعمال می کنند. همینطور در فاز گاز کربن اکتیو امکان جذب منو اکسید کربن را ندارد و این نکته ای است که اشخاصی که از ماسک های حاوی فیلتر های کربن استفاده می نمایند باید به آن دقت کربن فعال نفیس ویژه داشته باشند. به طوری که همگی های تندرست برای پاکسازی خون، خودشان اقدام می کنند. کربن فعال در ایجاد دام به عنوان آفت کش و در غذا حیوانات به عنوان ضد عفونی کننده و در ایجاد شراب به جهت جذب رنگدانه های قهوه ای از آب انگور به فعالیت می رود. اگر چه به تیتر یک درمان مطلوب به جهت اسهال توصیه شده است ، ولی محققان همچنین اشاره کردند که زغال فعال دلایل جانبی دارااست ، به ویژه در مقایسه حیاتی داروهای مرسوم ضد اسهال. فرآیند اشاره شده شامل عبور آب حاوی آلاینده از یک بستر گسترده جامد، آنگاه تماس آلاینده در فرآیند ناپیوسته و جذب آلاینده به وسیله مدیا میباشد. حتی میتوانید کمی از پودر سیاه زغال اکتیو را به شامپوی گزینه استفاده خودتان بیشتر کنید. عدد یدی عموما مهم واحد mg/g سنجیده می شود و عبارتست از میلیگرم یدی که یک گرم کربن اکتیو می تواند جذب نماید و یک شاخص استاندارد به جهت کربن های مورد استعمال در فاز مایع است. در باز‌نگری سال 2017 در آیتم به کارگیری از زغال فعال برای اسهال ، محققان به این عاقبت رسیدند که می تواند کلیدی به دام انداختن آن ها در تراز متخلخل و بافت دار مانع از جذب باکتری ها و داروهایی که منجر اسهال می کربن فعال پودری خرید شوند، گردد. گاز متیل اتیل کتون را از فیلتر کربن فعال عبور می دهیم. دهها محصول فیلتر آب نیز برای مصارف خانگی طراحی شده است ، اهمیت استفاده از کارتریج های ذغالی برای تصفیه آب از سموم و ناخالصی ها کاربرد دارند. دئودورانت های متفاوت زغال فعال، در سطح وسیعی موجود است.

ایندکسر