در همین آیتم می بایست کلیدی دکتر خود مشورت نمایید تا اصلی اعتنا به شرایط شما و دارای تحلیل آزمایشات تصمیمی صحیح اتخاذ کند. من ۲۲ سالمه سینه هام خیلی بزرگ بودن به قدری ک وقتی خارج می خواستم برم لباس آیتم علاقمو نمیتونستم بپوشم .رفتم دارو گیاهی بهم قاصدک اعطا کرد دم نوش درست کردم روزی دو فنجون میخوردم اما اب هم بسیار میخوردم حیاتی پیاده روی شروع کردم توی چهار ماه ۷ کیلو ناچیز کردم حجم سینه هامم ناچیز شدن دوماهه میرم باشگاه جدید ورزش هوازی آغاز کردم.سینه هام دارن حالت عادی میشن خیلی خوشحالم… در اکثر مردان، حجم سینه ارتقا پیدا می نماید و اکثر اوقات در ابتدا به ترازو یک توپ تنیس می باشد، که به مرور روزگار تبارک خیس شده و به اندازه یک توپ نرم ژنیکوماستی یک طرفه چیست بزرگ می رسد. در عمده مواقع ژنیکوماستی دارای گذشت روزگار از در بین می رود. در نوزادان هم ممکن هست ژنیکوماستی تولید شود، اما به طور معمول تا دوران یک سالگی خویش به خویش از در میان می رود. ژنیکوماستی ممکن هست در یک یا این که هر دو سینه به طور به طور همزمان شکل دهد. درصورتیکه به ژنیکوماستی مبتلا باشید، یک بافت قابل انعطاف و لاستیکی در یک یا هر دو سینه احساس خواهید کرد. ژنیکوماستی یا این که بزرگی سینه می تواند ناشی از یک پدیده فیزیولوژیک یا این که غیر فیزیولوژیک باشد. ترشح از یک یا هر دو سینه: ترشح ممکن میباشد علامت بیماری هایی نظیر سرطان پستان، عفونت بافت سینه یا این که ایراد غدد باطن کوچک باشد. ژنیکوماستی ممکن میباشد باعث احساس درد شود. احساس عده سخت در سینه: توده ممکن می باشد علامت سرطان پستان باشد. ژنیکوماستی در نوزادان. بیش از نیمی از نوزادان پسر به ادله اثرات استروژن مادرشان اساسی پستان های بزرگ شده متولد می شوند. ژنیکوماستی با پهناور شدن پستان ناشی از تولید چربی در سینه متفاوت است. ولی نقص‌ از آنجا حادتر می شود که تبارک شدن سینه صرفا در یکی از سینه ها اتفاق می افتد و عدم تقارن در نصیب سینه فقط مشکلی نمیباشد که این مردان به آن مبتلا می شوند. بدون شک شما هم مردانی اهمیت سینههای پهناور که از وضعیت طبیعی خارج شدهاند را دیدهاید. در کار جراحی گونه بیهوشی مورد استفاده بستگی به کارداران بخش اعظمی دارد، از جمله: جراح ، مقدار رویش ، سن شما و میزان برش. 3- آیا در خانواده فردی به ژنیکوماستی مبتلا است؟ علائم ژنیکوماستی را به راحتی شناسایی کنید. به آرامی سینه های خود را نوک انگشتان لمس کنید. غالبا دو سه هفته پس از ولادت سینه ها به حالت ساده و عادی می رسند و جای نگرانی نیست.

ایندکسر