هیدروکسید پتاسیم کلیدی تولید اسیدهای زیاد گرما واکنش زیادی را آزاد میکند. کلیدی آزاد کردن گرما در برابر آب واکنش نشان میدهند. این فلز واکنشگری می باشد که معمولا در ترکیبات و مواد معدنی یافت میشود. ولی مهمترین کاربرد آن به تیتر کود شیمیایی در صنعت های کشاورزی است. همین ماده به قابل انعطاف شدن زیتون ها امداد می کند، اما در عین حال، باعث ترد شدن چوب شورها نیز می شود. مکانیسم اثر پتاس به درستی معلوم نیست البته به لحاظ می رسد که سبب ساز هضم کراتین و القای التهاب میشود. از میان همه ترکیبات موجود در تیم هیدروکسید، هیدروکسید پتاسیم و هیدروکسید سدیم از نظر شیمیایی بیشترین تشابه را دارند. از آنجا که هیدروکسید پتاسیم و هیدروکسید سدیم هر دو باز کار کشته هستند. سردرگم شدن در مورد هیدروکسید پتاسیم و هیدروکسید سدیم مضاعف آسان می باشد چون هر دو در ایجاد صابون مورد به کار گیری قرار میگیرند. غیر قابل اشتعال میباشد و در صنعت کاربرد های گسترده ای دارد. در راستا طبابت از هیدروکسید پتاسیم به شیوه های متفاوتی از درمان زگیل گرفته تا آمادهسازیهای شیمیایی به کار گیری می شود. مردمان از سال 2800 B.C صابون را تنظیم و از آن استفاده میکردند. کمپانی پرشین یوتاب کلیدی داشتن یکسری سال سوابق و تجربه­ مفید، فراورده های حیاتی کیفیتی را برای نیاز مشتریان خویش نظیر مواد اول غذایی و ترکیبات خوب مهیا کرده است. یکی اسید مایع و دیگری یک گشوده جامد است. یک ادغام معدنی دارای فرمول شیمیایی KoH بوده و یکی از از قوی ترین بازها میباشد. پتاسیم همینطور از پتاس آب معدنی که در کالیفرنیا، نیومکزیکو، یوتا و آلمان استخراج میشود، بدست میآید. هنگامی که در دماهای فراتر اهمیت کلرید ادغام میشود، به کلرید پتاسیم یا این که نوعی نمک (KCl) تبدیل میشود. به کارگیری از همین ادغام در صنعت های غذایی به وسیله سازمان وزارت جهانی یا همان FDA تضمین شده می باشد و به تیتر یک ماده غذایی مستقیم انسان شناخته می شود. از نظر تاریخی، KOH اهمیت افزودن کربنات پتاسیم به محلول توانا هیدروکسید کلسیم (آهک ذوب شده) ساخته می شود. شباهت شیمیایی قدرتمند آن‌ها به آنان اجازه می دهد تا در چندین از کاربردها به راحتی در کنار یکدیگر قرار بگیرند. باز توانا نمک پتاسیم ایجاد میکند که میتوان از آن به جهت ایجاد کود، باتری، صابون و حتی ضد عفونیکننده استفاده کرد. چنانچه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد قیمت هیدروکسید پتاسیم چینی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر