جراحی کوچک نمودن سینه، چربی اضافی سینه، بافت غدهای و پوست را به جهت وصال به ترازو سینه متناسب اهمیت بدن فرد، برمیدارد. همین برش ها به سه شکل: برش به دور هاله سینه، برش خط عمود و برشتی انجام می گیرد. سریعترین معالجه به جهت همین مشکل، اندک کردن سایز کلیدی جراحی ماموپلاستي مي باشد. دیگر پانسمانها، در این تراز ممکن میباشد بده بستان یا برداشته شوند.بسته به گستردگی عمل جراحی، ممکن هست به چندین روز مرخصی از محل کار برای استراحت نیاز داشته باشد. بخش اعظم زنانی که همین عمل جراحی را انجام میدهند، از سینههای زیاد بزرگ و سنگین خود رنج میبرند؛ زیرا بزرگ و سنگین بودن سینههایشان انجام برخی فعالیتها را به جهت آن ها محدود کرده و همینطور سبب ساز پیدایش درد و ناراحتیهای فیزیکی شده است. هنگامی که اثرات بیحسی موضعی از میان می‌رود می بایست انتظار یه خرده درد و تورم را داشته باشید. درحین بهبود و التیام، ممکن میباشد احساس درد، کبودی، تورم و بی حسی اطراف حوزه‌ جراحی شده داشته باشید. درصد مقداری از بیماران وجود دارند که ممکن هست توان حس نمودن در نوک سینههای خویش را از دست بدهند که این یکی از شایعترین خطرات و عوارض جانبی كوچك شدن سينه آرم چيست همین روش است. ممکن می باشد یک لوله پلاستیکی برای تخلیه مایع اضافی، درون هریک از سینهها قرار داده شود. همیشه همه آن چیزی که استفاده میکنید را به جراح خویش بگویید.ممکن هست داروهایی مثل آنتی بیوتیک، به جهت پیش از جراحی به شما داده شود. از بلندکردن شی ها سنگین، ورزشهای سنگین و شنا کردن تا زمانی که جراح اجازه نداده، خودداری کنید. شما باید به مدت شش هفته و تا زمانی که به طور تام بهبود نیافتهاید، از فعالیتهای شدید جسمی و بلند نمودن اجسام سنگین خودداری کنید و همچنین هیچ جسمی را بالای سر خود كوچك كردن سينه با قهوه نی نی سایت نبرید. زمان بهبودی زیاد سریعتر از روشهای سنتی کوچک نمودن سینه می باشد و بیماران بعد از گذشت 2 تا 3 روز میتوانند به فعالیت خود بازگردند و آنگاه از گذشت یک هفته، تمام فعالیتهای خود را از سر بگیرند. پزشک به جهت افزایش فرآیند دفع چربی و کوچک شدن سینه تغییر و تحول سبک زندگی را سفارش خواهد کرد. زیرا بارداری میتواند بر روی فرم سینه تاثیر بگذارد و باعث افتادگی نوک سینهها و تغییر‌و تحول در اندازه سینه شود.

ایندکسر