ژنیکوماستی ناشی از عدم تعادل در محفظه هورمونی در بدن است، در حالی که مقدار بیش از حد نسبی استروژن (هورمون های زنانه) در مقایسه اهمیت آندروژن ها (هورمون های مردانه) مقایسه می شود. مطلقا شما هم مردانی حیاتی سینههای پهناور که از موقعیت طبیعی بیرون شدهاند را دیدهاید. کاهش اندازه سینه به مردان اذن می دهد راحتتر بتوانند در فعالیتهای فیزیکی مشارکت داشته باشند، به این ترتیب آن‌ها میتوانند در فعالیتهایی که منجر حفظ تناسب آن‌ها میگردد و ظاهر آن‌ها را مردانهتر می کند به راحتی شرکت نمایند. عمده بیماران میتوانند پس از 2 الی 3 روز، به محل عمل یا این که مکتب خود بازگردند. در ماموگرافی تشخیصی، سینه از جهات مختلف زیر تحلیل قرار می گیرد، در حالیکه در ماموگرافی تصویربرداری، سینه، فقط از دو جهت معمول ذیل تحلیل قرار می گیرد. همین جراحت در هاله اطراف نوک سینه در مرز در بین پوست تیره و روشن قرار می گیرد. 3. وزن آن‌ها در محدوده نسبتاً طبیعی قرار داشته باشد. بنابراین بعد از مدتی که به مرکز لیزر مراجعه میکنید موهایی که در مرحله رویش بودهاند هم اکنون در مرحله خواب یا این که مرگ قرار دارند. حدود 85% از سرطان های سینه در مردان با گیرنده های استروژنی بر روی غشای سلولی شان هستند. سرطان های پستان درجا ، توسعه و گسترش نیافته اند. بزرگ شدن بافت پستان در مردان حالتی میباشد که به آن “ژنیکوماستی” Gynecomastia گفته میشود. دو گونه فعالیت اساسی به جهت جراحی کاهش سینهها وجود دارد: لیپوساکشن و جراحی برداشت بافت سینه. همینطور ممکن میباشد واجب باشد لباس منحصر به فرد فشردهساز و یا این که یک باند کشی الاستیک برای چندهفتهای استفاده شود تا به کمتر تورم، جمع شدن پوست و شکلگیری بافت نو یاری نماید. ولی در ادامه، انجام سونوگرافی بیضهها، نمونهبرداری، سی تی اسکن و ام آر آی هم برای برخی از افراد جهت تشخیصهای فراوان دقیق حتمی خواهد بود. یکی از از کارداران تأخیر در تشخیص سرطان سینه در مردان، عدم دوراندیشی است. حرکت شنا نیز یک عدد از بهترین تمرینها برای آب کردن چربیهای سینه است. چاقی یک عدد از علل شایع آن است. 2- لذت بردن از داشتن ظاهری مردانهتر: کاهش حجم سینه در مردان از طریق حذف بافت چربی مازاد از قفسه سینه، اذن می دهد قفسه سینه مردان پهنتر و شکیلتر نشان داده شود. 4. بافت سینه باعث ناراحتیهای فیزیکی گردد. به جهت کسانی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی استعمال از درد سينه در اقایان علامت چيست ، شما ممکن است می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر