علاوه بر این، ابدومینوپلاستی و وضع حمل سزارین، هر دو زمان نقاهت به نسبت سختی را دارند، انجام هم‌زمان همین دو طرز و محدود شدن فعالیت و عمل برای مریض مقداری سخت خواهد بود. اگر سیگاری هستید، واجب می باشد تا دست کم شش ماه قبل از جراحی ابدومینوپلاستی سیگار را ترک نمایید و پس از عمل نیز به مدت چند هفته از استعمال هر مدل دخانیات خودداری نمایید. می بایست قبل از تصمیم به انجام همین عمل، در حیث داشته باشید که انجام همین فعالیت زیبایی به جهت هر فردی مناسب نیست. اما فراموش نکنید که خانمی که هنوز تصمیم دارد کودک دار شود، احتمال دارد این جراحی برایش مناسب نمیباشد و باید تا آنگاه از مدت فرزندآوری به جهت انجام همین فعالیت جراحی صبر کند به همین علت که عضله‌ها شکمی شما در حین همین جراحی سفت میگردند و در صورتیکه شخص درآینده آبستن شود احتمال انقطاع شدن این عضلات از یکدیگر وجود دارد. البته در همین شیوه پوست به سمت بالا (سینهها) کشیده میشود. پوست و علامتها گیرایی مازاد اکثر اوقات برطرف می شود و اصلی ترمیم ماهیچه‌ها در ناحیه پشت ناف ، دیاستاز رکتوس تصحیح می شود. به این منظور در زمان انجام جراحی زیبایی شکم، پوست اضافی و چربی برداشته شده و دیواره عضلانی شکم سفت تر می شود. جراحی ابدومینوپلاستی بسته به حجم چربی و میزان افتادگی پوست دربین 2 تا 5 ساعت زمانه می برد. پس از این جراحی به استدلال اینکه چربی ها و بافت ها برداشته می شود فرد به مقدار 2 الی 3 کیلو کاهش وزن را دارد. خانم هایی که قصد انجام کار ابدومینوپلاستی را دارند، به دلیل کشیده شدن عضله ها شکمی در مدت زمان بارداری خوبتر می باشد تا نقطه نهایی مقطع فرزند آوری به جهت انجام این عمل شکیبایی کنند. بدین ترتیب به خانم های جوان سفارش می شود تا انتها بازه فرزند آوری از انجام ابدومینوپلاستی جلوگیری نمایند یا این که زمانی که دیگر قصد نوباوه دار شدن ندارند، مبادرت به جراحی نمایند. لخته شدن خون یکی از مکانیسم های تنظیمی تن می باشد که آن گاه از جراحی و در بازه نقاهت، به ترمیم عروق خونی و بازسازی بافت های آسیب چشم امداد می کند. در صورتی که همین مکانیسم اصلی نقص‌ مواجه شود، ممکن می باشد در طول عمل، خونریزی های غیر قابل کنترلی شکل دهد که می تواند بسیار خطر آفرین باشد. اثر تنگ کنندگی نیکوتین بر دیواره ی عروق با کاهش خونرسانی به بافت های شکم موجب بروز ایراد در ترمیم بافت های زخم دیده می شود و فرآیند بهبودی را به تاخیر می ابدومینوپلاستی جراحی اندازد.

ایندکسر